Vår klima
plan

Vår bærekraftsambisjon er å skape varig positiv innvirkning både i og utenfor huset vårt. Disse verdiene styrer vår tilnærming, og rollen vi kan spille i å beskytte og rebalansere klimaet vårt.

Vi anerkjenner klimaendringer som både et sosialt og miljømessig problem. Vi mener vi har et ansvar for å svare på denne utfordringen ved å redusere virkningen av virksomheten vår og bevege oss utenfor vårt eget fotavtrykk for å akselerere fremgangen.

CHANEL Mission 1.5° er vår klimaplan til 2030

CHANEL Mission 1.5° er vår
klimaplan til 2030

Vi har satt vitenskapsbaserte mål for å redusere karbonavtrykket fra vår virksomhet og vår verdikjede. Vi støtter overgangen til en lavkarbonframtid og målene som er satt i Parisavtalen om klimaendringer (COP21).

vi har som mål

-50%

Redusere vårt eget karbonavtrykk (Scope  1 og 2) innen 2030.

-40%

Redusere utslippene fra verdikjeden vår (Scope 3) innen 2030.

(Per solgt enhet, tilsvarende -10 % reduksjon i absolutte utslipp)

100%

Overgang til fornybar elektrisitet i vår egen virksomhet innen 2025

Omstilling i praksis

Ved å utnytte kraften i vår kreativitet og innta en langsiktig samarbeidstilnærming med våre partnere, leverandører og fagfeller, fortsetter vi å utvikle løsninger for en mer bærekraftig fremtid.
 
Dette arbeidet er allerede i gang i hele Chanel huset.

Les historiene våre nedenfor:
 

N°1 DE CHANEL

N°1 DE CHANEL er Chanels første produktserie som er utviklet med en integrert økodesigntilnærming*. Som kulminasjonen av flere års arbeid ble serien utviklet med tanke på hvert enkelt produkts livssyklus - fra innkjøp av ingredienser til avhending av emballasje - med sikte på å redusere karbonutslipp og andre miljøpåvirkninger sammenlignet med andre hudpleieprodukter fra Chanel.

Serien bruker formler som inneholder opptil 97 % ingredienser av naturlig opprinnelse og opptil 76 % kameliaderivater, hvorav noen dyrkes i vårt laboratorium under åpen himmel i Gaujacq, sørvest i Frankrike, med strenge miljøvennlige dyrkingspraksiser.

Produktenes emballasje er miljødesignet*. Vekten på glasskrukkene og flaskene ble redusert med 30 % i gjennomsnitt for hele serien, og med opptil 50 % for Crème Revitalisante, sammenlignet med gjennomsnittsvekten for krukker og flasker med samme kapasitet. Crème Revitalisante kan også etterfylles for å redusere konsekvensene ytterligere: en ekstern livssyklusanalyse (LCA) viser at etterfylling av krukken med Crème Revitalisante to ganger reduserer produktets karbonavtrykk med 50 %*.

En lignende økodesigntilnærming ble brukt på salgsfremmende materiell. Mer enn 90 % av polymetylmetakrylat-plasten (PMMA) som brukes i all visuell merchandising for N°1 DE CHANEL, kommer fra en resirkulert kilde. Vi har også optimalisert kolleksjonens transportstrømmer ved å bruke globale lagre nærmere produksjonsanleggene.

*Basert på analyser av produktenes karbonfotavtrykk utført i henhold til metoden publisert av IPCC i 2013 og i samsvar med ISO 14067. Analysens omfang: Produksjon av kosmetiske ingredienser og emballasjekomponenter, produksjon, distribusjon, bruk og avhending. Metodikk verifisert av Bureau Veritas.

GODSOVERGANG

Hos Chanel kommer husets savoir-faire ikke bare til uttrykk i håndverket i våre eksepsjonelle kreasjoner, men også i den omtanken vi legger ned i å levere dem. Transporten av kreasjonene våre står for 20 % av karbonavtrykket vårt, og vi jobber på tvers av virksomheten med løsninger for å redusere dette.

Dette arbeidet har kulminert i Chanels globale overgangsplan for frakt, som samler team, forretningsområder og regioner for å fremskynde bidraget som transport kan gi til CHANEL Mission 1.5°, ved å oversette våre klimaambisjoner til våre leverandørrelasjoner og innkjøps- og RFP-prosesser.

Dette har vært en viktig katalysator for endring av våre flyfraktmetoder, som utgjør størstedelen av vårt karbonavtrykk fra transport. I situasjoner der flyfrakt er uunngåelig, går Chanel over til fraktflyvninger på ruter og med flyselskaper som produserer mindre CO₂. Denne omleggingen vil gjøre det mulig for oss å spare rundt 10 000 tonn CO₂ hvert år.

Vi fremskynder også utslippsreduksjonene ved å gå over fra flytransport til sjøtransport. I Asia og Stillehavsregionen er sjøtransport i ferd med å bli den viktigste transportmåten for våre parfyme- og skjønnhetsprodukter til viktige markeder i regionen, med mål om å nå 80 % sjøtransport innen 2024. På land øker regionen også bruken av elektriske kjøretøy for daglige leveranser til butikker og utsalgssteder.

Samarbeid

Chanel forstår at vår kollektive innvirkning styrkes ved å samarbeide med partnere og leverandører for å utvikle tenkningen og løsningene for å akselerere overgangen til en mer bærekraftig verden.

Chanel fortsetter å samarbeide med og støtte verdensledende institusjoner og organisasjoner som University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), Centre Scientifique de Monaco, RE100 og The Fashion Pact for å fremme fremgang.

Vi samarbeider også med forskere og akademiske institusjoner for å utforske forskningsområder som kan være nøkkelen til fremtidige klimaløsninger. Chanel har for tiden et seksårig partnerskap med École Normale Supérieure (ENS) om finansiering av et forskningsprofessorat for å bedre forstå sammenhengen mellom karbonsyklusen og klimaendringer i havene, gjennom tre hovedpilarer: forutsigelse, begrensning og tilpasning.

Som en del av dette partnerskapet samarbeider Chanel med ENS om forskning på Madagaskar for å måle naturlig karbonfangst og -lagring i mangroveskog, som representerer et viktig økosystem for fjerning og unngåelse av CO₂-utslipp.

Vi mener at de relasjonene vi bygger med forskningsinstitusjoner kan bidra til å utløse transformative endringer i en tid der det er behov for gjennombrudd.

Ressurser

Les våre siste rapporter