Chanel Culture fund

CHANELs kulturfond er et globalt program med unike initiativer og partnerskap, som skal støtte kulturelle innovatører og fremme nye ideer og økt representasjon i kultur og samfunn. Fondet har som mål å fokusere på likestilling og globale gamechangere i en tid da kunsten er en viktig kilde til inspirasjon og skiftende perspektiver på hvordan vi opplever verden.

CHANELs kulturfonds partnerskap

CHANEL utvider husets rike historie og kulturarbeid via en rekke langsiktige partnerskap med ledende kulturinstitusjoner rundt om i verden for å opprette nye programmer som støtter innovasjon innen kreativ og kulturell tenkning. Prosjektene skal fremme manglende narrativer, fremme samarbeid på tvers av fagområder og støtte transformative ideer som gagner kultur og samfunn.

remaining time 00:00

Partnere inkluderer:

The National Portrait Gallery “Reframing Narratives: Women in Portraiture,” (London):

Opprettelsen av et team, ledet av 'Chanel Curator for the Collection', Flavia Frigeri, for å undersøke og øke representasjonen av kvinner i samlingen og utstillinger i galleriet når den åpnes igjen i 2023 etter et stort transformasjonsprosjek Dette er galleriets mest omfattende ombygging siden det åpning i 1896.

Centre Pompidou (Paris):

Et flerårig programinitiativ med fokus på samarbeid med designere, kunstnere og forskere for å skape nye økologier for bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Power Station of Art (Shanghai):

The New Culture Producers Program, (Shanghai): for å vise frem nye ideer og retninger innen håndverk og arkitektur i Kina. Hvert år de neste to årene vil programmet lansere en åpen oppfordring til produsenter innen kreative disipliner om å foreslå en gruppeutstilling og fremheve overbevisende, nye, kreative krefter, som skal resultere i en tilgjengelig og interessant opplevelse for publikum.

CHANEL Next Prize

Som en del av fondet lanserer Chanel CHANEL Next Prize – individuelle priser på 100 000 euro til ti artister – innen musikk, dans, performance og billedkunst – som radikalt omdefinerer sine kunstfelt. Prisen henvender seg til kunstnere i alle aldre, kjønn og nasjonaliteter og tilbyr midler til transformasjonsprosjekter samt tilgang til mentorskap og nettverk kuratert av Chanel. Et internasjonalt, rådgivende styre skal nominere og velge ut de første mottakerne av prisene.