Chanel Next Prize

Hva er Next Prize?

CHANEL Next Prize er en internasjonal pris for å belyse innovasjon innen kunst og kultur. CHANEL Next Prize er etablert for å gi en ny generasjon kreative risikotakere ressurser til å utvikle nye, ambisiøse prosjekter og legge til rette for kunstnere som ønsker å eksperimentere med visjonære ideer, teste nye former for kunstproduksjon og samarbeide på tvers av disipliner.

De 10 vinnerne mottar 100 000 euro hver, samtidig som de får tilgang til mentorer og nettverksmuligheter tilrettelagt av Chanel for å videreutvikle virkningen av sitt banebrytende arbeid i dybden. Prisen utvider beskyttelsen av Chanels kunstneriske arv, som begynte med at Gabrielle Chanel støttet avantgarde-kunstnere i sin tid samt hennes ønske om å være en del av det som skjer i fremtiden, "ce qui va arriver" – det er formålet med "Next"-prisen. Prisen deles ut hvert annet år, og kunstnerne nomineres anonymt av et rådgivende styre med 25 kunst- og kulturledere fra hele verden som representerer ulike disipliner som spenner fra film til billedkunst.

2021 CHANEL Next Prize en global pris som feirer flyten mellom ulike kunstformer. Vinnerne representerer
11 land og disipliner som spenner fra design, film og utøvende kunst til visuell kunst.

Vinnerne

Precious OkoyomonEduardo WilliamsRungano NyoniMarlene Monteiro FreitasJung Jae-ilBotis SevaMarie SchleefKeikenLual MayenWang BingPrecious OkoyomonEduardo WilliamsRungano NyoniMarlene Monteiro FreitasJung Jae-ilBotis SevaMarie SchleefKeiken

Marlene Monteiro Freitas

Danser og koreograf

Se mer