ผลประกอบการทางการเงิน

ผลสรุปการเงินของ CHANEL LIMITED เมื่อสิ้นสุดปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022

ผลสรุปการเงินของ CHANEL LIMITED เมื่อสิ้นสุดปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021

ผลสรุปการเงินของ CHANEL LIMITED เมื่อสิ้นสุดปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020

ผลสรุปการเงินของ CHANEL LIMITED เมื่อสิ้นสุดปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019

ผลสรุปการเงินของ CHANEL LIMITED เมื่อสิ้นสุดปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018

ผลสรุปการเงินของ CHANEL LIMITED เมื่อสิ้นสุดปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017