การทำงานที่ชาเนล

ดูตำแหน่งงานว่าง

ชาเนลเป็นบริษัทอิสระที่เชื่อมั่นในเสรีภาพทางการสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และลงมือเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกขึ้นในโลก

เรามอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความพิเศษ บนรากฐานของการสร้างเงื่อนไขที่พนักงานสามารถแสดงศักยภาพสูงสุด ให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจและเชื่อมั่นในงานของตนเอง เราจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ผ่านโครงสร้างหลักสามประการ

ให้เวลาในการเรียนรู้และพัฒนา

เรารับรองว่าทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้เติบโต ได้รับแรงบันดาลใจ และรู้สึกมีส่วนร่วมในระยะยาว เช่น

  • เราได้มีการจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ 100 วันแรกของพนักงานใหม่เพื่อที่จะให้พนักงานใหม่ของเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และเข้าใจวัฒนธรรมของเราตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางกับชาเนล
  • ให้พนักงานสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในงานของตนเองได้

ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและส่วนรวม

ด้วยการให้ความสนับสนุนในฐานะตัวบุคคลไม่ใช่แค่ลูกจ้าง เราได้มอบพื้นที่และเครื่องมือแก่พนักงานในการออกแบบสิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์ตามจุดแข็งของแต่ละบุคคลและแรงบันดาลใจที่มาจากภายใน แต่พวกเขาจะไม่ได้ลงมือเพียงลำพัง
เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน เราส่งเสริมและมองเห็นคุณค่าในพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ และสร้างเงื่อนไขให้พนักงานสามารถนำเสนอผลงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจและแบรนด์ในระยะยาว

เรารับรองว่าลูกจ้างทุกคนจะได้รับการตอบแทนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมผ่าน Performance@CHANEL โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ส่วนบุคคลและส่วนรวม รวมถึงจัดหาเครื่องมือให้กับทีมงานเพื่อทำความเข้าใจและเพิ่มพูนศักยภาพตลอดจนกำลังใจของพวกเขา

แสดงความมีมนุษยธรรม ส่งเสริมความหลากหลายและไม่แบ่งแยก

เราสนับสนุนการให้ความเคารพ เห็นอกเห็นใจ และการให้เกียรติพนักงานทุกคน เรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าความหลากหลายของพนักงานไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรและความสัมพันธ์ที่เรามีต่อลูกค้า

เราตั้งใจสนับสนุนความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้น ด้วยการรับรองว่าทุกตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมีการประกาศภายในอย่างโปร่งใส และยังสร้างขั้นตอนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้าถึงโอกาสในการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ชาเนลจัดทำโปรแกรมการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร (Parental Leave) ซึ่งสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเพศ ผู้ที่ให้กำเนิดบุตร หรือการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

ในปี ค.ศ. 2018 ชาเนลเป็นหนึ่งในบริษัทลักซ์ชัวรี่แห่งแรกที่เสนอค่าจ้างเต็มจำนวนอย่างน้อย 14 สัปดาห์สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั่วโลก

คำถามทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครงานเป็นอย่างไร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาเนลและตำแหน่งที่เปิดรับที่นี่ระบบจะนำคุณไปสู่ขั้นตอนการกรอกใบสมัครและส่ง ประวัติของคุณ

ส่งใบสมัครในตำแหน่งที่คุณสนใจ หรือลงชื่อเข้าใช้งานแล้วเปิดการแจ้งเตือนตำแหน่งว่าง

ขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไร

ทีมงานของเราจะตรวจสอบใบสมัคร และหากทักษะของคุณตรงกับความต้องการ เราจะติดต่อคุณเพื่อทำการนัดหมายพูดคุยเบื้องต้น นี่ไม่ใช่โอกาสแรกที่คุณสามารถบอกเล่าถึงความพิเศษของตนเอง แต่ยังเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการทำงานที่ชาเนลเป็นอย่างไร

ชาเนลกำลังมองหาอะไรผ่านขั้นตอนการสรรหาพนักงาน

เราเห็นคุณค่าของพนักงานในทุกแง่มุมของชีวิต คุณสามารถเตรียมตัวให้ดีที่สุดด้วยการแสดงให้เห็นว่า:

คุณทำอะไร: ทักษะเฉพาะ ความสามารถ และความรู้ที่คุณนำมาใช้ในตำแหน่ง

คุณทำมันอย่างไร: คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้อย่างไร คุณปฏิบัติงานอย่างไร คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างไร คุณมาทำงานอย่างไรในแต่ละวัน

แรงบันดาลใจ: ความกระตือรือร้นและเป้าหมายของคุณ เราทราบว่าดีว่าพลังไม่ใช่แค่สิ่งที่เรา “ทำได้ดี” แต่พลังทำให้เรารู้สึกเข้มแข็งและมีกำลังใจ

ฉันสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาเนลได้จากที่ใด

Chanel.com เป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกของชาเนลที่คุณสามารถเข้าไปค้นหาทำความรู้จักผู้ก่อตั้ง ประวัติ และเรื่องราว การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงความคิดริเริ่มด้านศิลปะและวัฒนธรรมของเรา