มูลนิธิ CHANEL

มอบอำนาจให้เหล่าสตรีมีสิทธิที่จะเปลี่ยนโลก

ตั้งแต่ปี 2011 มูลนิธิ CHANEL นั้นได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรีและบรรดาเด็กสาวกว่าทั่วโลก

จากการสนับสนุนด้วยปัจจัยและทางเทคนิคกว่าหลายปี มูลนิธิ CHANEL ผู้มีความเชี่ยวชาญที่จะพัฒนางานสำหรับองค์กรเพื่อสังคมด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้สิทธิอำนาจแก่สตรีในสังคมอย่างเท่าเทียม

ค้นพบ

Fondation Chanel