มูลนิธิ CHANEL มุ่งมั่นทำงานเพื่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงวัยรุ่น

ตั้งแต่ปี 2011 มูลนิธิ CHANEL ทำงานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับบรรดาพันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อมอบอิสระให้แก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้กำหนดชะตาชีวิตของตนเอง

ด้วยการสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลานานหลายปี มูลนิธิ CHANEL ปรับใช้กลยุทธ์ระดับโลกให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่น โดยมอบทรัพยากรที่เหมาะสม เชื่อมโยงช่องทางที่สำคัญ และขยายขอบเขตโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

ดูเพิ่มเติม

Fondation Chanel