เครื่องประดับอัญมณี
สร้อยคอ

ไม่ว่าจะเป็นโชคเกอร์ สายโซ่ จี้ และสร้อยโซตัวร์ในตัวเรือนทองคำประดับไข่มุกหรือเพชร สร้อยคอ CHANEL คือการตีความสัญลักษณ์ประจำ CHANEL ขึ้นใหม่ผ่านจิตวิญญาณแห่งความเป็นอิสระและเสน่ห์เฉพาะบุคคล

สินค้า 46

ตัวกรอง
ตัวกรองพิเศษ

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ดูเพิ่มเติม