แผนการดำเนินงานของเรา
ในด้านสภาพภูมิอากาศ

ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของเราในด้านความยั่งยืนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร คุณค่าที่เรายึดมั่นเหล่านี้คือตัวกำหนดแนวทางการดำเนินงานและบทบาทของเราในการปกป้องและคืนความสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศ

เราตระหนักดีถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทั้งประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื่อมั่นว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ด้วยการลดผลกระทบที่ไม่ว่าจะเกิดจากธุรกิจของเราเองหรือนอกเหนือจากนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเร่งผลักดันกระบวนจัดการปัญหาให้คืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

CHANEL Mission 1.5° คือแผน ด้านสภาพภูมิอากาศถึงปี 2030

CHANEL Mission 1.5° คือแผน
ด้านสภาพภูมิอากาศถึงปี 2030

เรากำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งที่เกิดจากปฏิบัติการของเราเองและของเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรา เราสนับสนุนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ ซึ่งในขณะเดียวกันก็เพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (COP21)

เรามีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง

-50%

เฉพาะภายในองค์กรของเราเอง(Scope  1 and 2) ภายในปี 2030

-40%

รวมเครือข่ายผู้ประกอบการของเรา (Scope 3) ภายในปี 2030

(ต่อหน่วยในการจำหน่าย หรือเท่ากับลดลง -10% เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมด)

100%

เปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟ้ฟ้าหมุนเวียนในกระบวนการผลิตของเราเองภายในปี 2025

ปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เริ่มด้วยการนำพลังทางความคิดสร้างสรรค์และการร่วมงานในระยะยาวกับทุกภาคส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งกับพาร์ทเนอร์ ผู้ประกอบการ และผู้ร่วมงานของเรา เราจะคิดหาทางออกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานภายในแบรนด์ของเรา

อ่านเรื่องราวอื่นๆ ของเราด้านล่าง
 

N°1 DE CHANEL

N°1 DE CHANEL คือผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกของ CHANEL ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม* อันเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้านานหลายปีและพัฒนาขึ้นโดยตระหนักถึงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่แหล่งที่มาของส่วนผสมจนถึงจุดจบของบรรจุภัณฑ์ ด้วยจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ CHANEL

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสูตรที่ประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 97% และอุดมด้วยคุณประโยชน์จากดอกคามิลเลียถึง 76% โดยบางส่วนปลูกขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกลางแจ้งในเมืองโกฌักค์ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสด้วยกรรมวิธีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม* กระปุกและขวดแก้วมีน้ำหนักเบาลง 30% โดยเฉลี่ยจากทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ และลดลงถึง 50% สำหรับผลิตภัณฑ์ Crème Revitalisante เมื่อเทียบกับน้ำหนักโดยเฉลี่ยของกระปุกและขวดแก้วในขนาดเดียวกัน ทั้งยังมีรีฟีลที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนรีฟิลของกระปุก Crème Revitalisante สองครั้งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ได้ถึง 50%*

เช่นเดียวกับการออกแบบ วิธีการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนี้ยังนำไปใช้กับวัสดุที่ใช้ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ กว่า 90% ของอะคริลิก (PMMA) ที่ใช้ในการจัดวางหน้าร้านสำหรับ N°1 DE CHANEL ได้มาจากการรีไซเคิล เรายังมีการจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการสร้างคลังที่จะกระจายสินค้าไปทั่วโลกให้อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตยิ่งขึ้น

*จากการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการซึ่งได้รับการตีพิมพ์โดย IPCC ในปี 2013 ร่วมกับมาตรฐาน ISO 14067 ขอบเขตของการวิเคราะห์เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตส่วนผสมต่างๆ ในเครื่องสำอางและส่วนประกอบต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์, การผลิต, การกระจายผลิตภัณฑ์, การใช้งาน ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของผลิตภัณฑ์ ระเบียบวิธีการนี้ผ่านมาตรฐานรับรองจากองค์กรบูโรเวอริทัส (Bureau Veritas)

กระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์

ที่ CHANEL ความเชี่ยวชาญในงานฝีมือขั้นสูง (Savoir-faire) ของแบรนด์ไม่เพียงแสดงถึงความสามารถพิเศษในการรังสรรค์งานหัตถกรรม แต่ยังรวมถึงความใส่ใจที่เรามีให้กับผลงานแต่ละชิ้นอีกด้วย โดยกระบวนการขนส่งชิ้นงานเหล่านี้เทียบเท่ากับ 20% ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดของเรา และขณะนี้เรากำลังร่วมกันหาทางออกเพื่อลดให้น้อยลง

งานนี้ทำให้เกิดเป็นแผนการขนส่งสินค้าทั่วโลกของ CHANEL โดยการรวมหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในระดับพื้นที่และภูมิภาคเข้าด้วยกันเพื่อเร่งกระบวนการมีส่วนร่วมให้การขนส่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ CHANEL Mission 1.5° โดยการแปลความมุ่งมั่นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นการลงมือทำ โดยการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับกลุ่มซัพพลายเออร์ รวมถึงฝ่ายจัดซื้อและกระบวนการ RFP

แผนการนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นวิธีการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งด้วยวิธีการอื่นทั้งหมดของเรา ในสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการขนส่งทางอากาศได้นี้ CHANEL จะเปลี่ยนมาใช้เที่ยวบินขนส่งสินค้าในเส้นทางและสายการบินที่ผลิต CO₂ น้อยลง ซึ่งช่วยให้เราประหยัด CO₂ ได้ถึงราว 10,000 ตันในแต่ละปี

นอกจากนี้ เรายังเร่งลดการปล่อยมลพิษด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากทางอากาศเป็นการขนส่งทางทะเล โดยในเอเชียแปซิฟิกเราจะใช้วิธีการขนส่งทางทะเลเป็นหลักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำหอมและความงาม โดยมีเป้าหมายในการขนส่งทางเรือให้ได้ 80% ภายในปี 2024 ส่วนการขนส่งทางบกในภูมิภาคนี้จะเพิ่มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นสำหรับการจัดส่งแบบวันต่อวันไปยังบูติคและจุดขายอื่นๆ

การทำงานร่วมกัน

CHANEL เข้าใจดีว่าผลลัพธ์โดยรวมของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นจากการร่วมมือกันของทั้งพันธมิตรและซัพพลายเออร์แต่ละรายเพื่อพัฒนาแนวความคิดและวิธีแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

CHANEL ยังคงร่วมมือและให้การสนับสนุนสถาบันและองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ สถาบันเพื่อความเป็นผู้นำที่ยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (CISL) ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งโมนาโก (Centre Scientifique de Monaco) สมาคมพลังงานหมุนเวียน (RE100) และสนธิสัญญาแฟชั่น (The Fashion Pact) เพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการจัดการกับปัญหา

เรายังร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสำรวจขอบเขตของการวิจัยซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ทางออกของปัญหาสภาพภูมิอากาศในอนาคต ขณะนี้ CHANEL ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ École Normale Supérieure (ENS) เป็นเวลาหกปีเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยในการทำความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัฏจักรคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในมหาสมุทรให้ดียิ่งขึ้น ผ่านหลักสำคัญสามประการ คือ การคาดการณ์ การบรรเทา และการปรับตัว

การร่วมมือกันระหว่าง CHANEL กับ ENS ในการศึกษาวิจัยที่มาดากัสการ์เพื่อวัดปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนในธรรมชาติและในป่าโกงกาง แสดงให้เห็นถึงบทบาทของระบบนิเวศน์ที่มีความสำคัญต่อการกำจัดและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂

เราเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสถาบันวิจัยต่างๆ จะสามารถจุดประกายให้เกิดความพัฒนาในช่วงเวลาที่สิ่งแวดล้อมต้องการจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้

ทรัพยากร

อ่านรายงานล่าสุดของเรา