ข้อกฏหมายที่ชาเนล
การต่อต้านสินค้าปลอมแปลง

ชาเนลให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านสินค้าปลอมแปลง

การต่อสู้กับสินค้าลอกเลียนแบบเป็นหนึ่งในข้อกังวลหลักของชาเนล เราทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากทั้งทางด้านการเงินและทรัพยากรบุคคลเพื่อต่อสู้กับผู้ผลิตสินค้าลอกเลียนแบบจากทั่วโลก
ชาเนลปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน (เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในงานออกแบบ) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ลอกเลียนแบบ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น ตลอดจนเข้าร่วมแคมเปญให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคถึงความเสี่ยงของการซื้อสินค้าลอกเลียนแบบ

การต่อสู้กับสินค้าลอกเลียนแบบมีความหมายยิ่งกว่าการปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยยังหมายรวมถึงการปกป้องความสร้างสรรค์ ความรู้ความชำนาญ และคุณภาพในผลิตภัณฑ์ของเรา ตลอดจนช่วยปกป้องผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ของชาเนลคือการควบคุมและตรวจตราองค์ประกอบทั้งหมดในห่วงโซ่ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ในขั้นแรกของการสร้างสรรค์ไปจนถึงการเลือกช่องทางในการจัดจำหน่าย ดังนั้น เราจึงสามารถให้การประกันแก่ลูกค้าได้ว่าสินค้าที่พวกเขาซื้อเป็นของ

วิธีหนึ่งที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าเป็นของแท้ คือการซื้อสินค้าจากบูติคของชาเนลหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจากชาเนลเท่านั้น

โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบูติคและจุดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเรา

เรามีการจัดการกับสินค้าลอกเลียนแบบอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง

ชาเนลทำการสืบสวน เข้าตรวจค้น และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาสินค้าลอกเลียนแบบในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า และการชำระเงิน

อาวุธหลักที่ชาเนลใช้ต่อสู้กับสินค้าลอกเลียนแบบคือ กฎหมายในประเทศที่มีการกระทำผิด เนื่องจากการผลิต แจกจ่าย หรือจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบจัดเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่เหล่านี้ นอกจากนี้ในบางประเทศ การมีของลอกเลียนแบบอยู่ในความครอบครองยังถือเป็นความผิดด้วยเช่นกัน

ชาเนลมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีมากมายกับผู้ลอกเลียนแบบในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งชาเนลยังประสานงานอย่างใกล้ชิดในทุก ๆ ประเทศที่เราเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจและศุลกากรในระหว่างกระบวนการหยุดยั้งการจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ

นอกจากนี้ ชาเนลยังมีส่วนร่วมในความพยายามให้ความรู้แก่ผู้บริโภคที่จัดขึ้นเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงอันตรายของสินค้าลอกเลียนแบบ อาทิความเสี่ยงต่อสุขภาพ การให้เงินสนับสนุนการกระทำผิดทางอาญา (การก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรม และการจำหน่ายอาวุธหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย) รวมไปถึงการใช้แรงงานเด็ก

แล้วจะดำเนินการอย่างไรกับสินค้าลอกเลียนแบบในอินเทอร์เน็ต

ชาเนลมีการตรวจตราอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาเว็บไซต์ ตลาดอีคอมเมิร์ซ และเครือข่ายโซเชียลที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ หรือมีส่วนช่วยให้มีผู้พบเห็นสินค้าลอกเลียนแบบมากขึ้น ในทุกปี ชาเนลประสบความสำเร็จในการกำจัดเว็บไซต์ โฆษณาบนแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้า และหน้าเว็บบนเครือข่ายโซเชียลหลายพันรายการที่มีการละเมิดสิทธิ์ของแบรนด์

นอกจากนี้ เรายังประสานงานกับตลาดอีคอมเมิร์ซและเครือข่ายโซเชียลรายใหญ่ต่าง ๆ โดยตรง เพื่อขอความร่วมมือเพิ่มเติมในการกำจัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์และกลั่นกรองโฆษณาในเว็บไซต์แบบเชิงรุก เพื่อลดการเผยแพร่สินค้าลอกเลียนแบบ

ในทุกสถานการณ์ ผู้บริโภคต้องระมัดระวังต่อสินค้าที่อ้างว่าเป็นของชาเนลที่มีจำหน่ายในอินเทอร์เน็ตเสมอ ไม่มีผู้จำหน่ายรายใดที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องหนัง สินค้าแฟชั่น และนาฬิกาของชาเนลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่ง ณ ขณะนี้ ชาเนลและร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจากชาเนลวางจำหน่ายเพียงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ำหอมและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และแว่นตาเท่านั้นบนอินเทอร์เน็ต เรามักเน้นย้ำกับลูกค้าเสมอว่า หากข้อเสนอดูดีเกินจริง ก็เป็นไปได้สูงที่สินค้านั้นจะเป็นของลอกเลียนแบบ และวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการถูกหลอกเรื่องแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ก็คือการซื้อจากผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากชาเนลเท่านั้น

จะแน่ใจได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ชาเนลเป็นของแท้

ชาเนลไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของแท้ของชาเนลแก่สาธารณชนได้ เนื่องจากข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้โดยผู้ลอกเลียนแบบ อย่างไรก็ตาม ดังที่เรากล่าวไปแล้วว่า วิธีง่าย ๆ ในการตรวจสอบคือ หากข้อเสนอดูดีเกินจริง ก็เป็นไปได้สูงที่สินค้าที่ขายจะเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ ซึ่งมักเป็นจริงในกรณีที่เป็นร้านค้าปลีกทั่วไปและในอินเทอร์เน็ต

จุดสังเกตอื่น ๆ: (I) สถานที่ตั้ง – ซื้อจากผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตจากชาเนลเท่านั้น สินค้าที่จำหน่ายในตลาดของมือสอง กิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างครัวเรือน สินค้าที่จำหน่ายโดยผู้ค้าตามท้องถนนหรือบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมักเป็นของปลอม (II) ราคา – ราคาของสินค้าชาเนลของแท้มีที่มาจากคุณภาพชั้นเลิศ หากดูแล้วราคาถูกมาก ก็เป็นไปได้สูงที่จะเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ (III) รายละเอียด – ผู้ลอกเลียนแบบมักมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ สิ่งที่มักบ่งบอกได้ว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบคือการตัดเย็บที่ไร้คุณภาพ การสะกดผิด หรือมีจุดตำหนิในโลโก้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของชาเนลไม่มีคำว่า “คุณภาพรอง” หรือของที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์แจ้งเรื่องสินค้าลอกเลียนแบบ โปรดติดต่อฝ่ายป้องกันการปลอมแปลงที่: anticounterfeit@chanel.com