การดูแลรักษาและการบริการ

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตั้งแต่การคัดสรรวัสดุตลอดจนวิธีการทางหัตถศิลป์ ทุกรูปแบบแห่งการสร้างสรรค์ของ CHANEL คำนึงถึงความทนทาน การดูแลรักษาเป็นพิเศษและการให้ความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยปกป้องให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคงความสดใสไว้ได้

คำขอรับบริการด้านการบำรุงรักษา

ท่านมีผลิตภัณฑ์ที่นำมาเข้ารับบริการอยู่แล้วหรือไม่ ท่านสามารถติดตามสถานะการขอรับบริการของท่านได้ทางออนไลน์