การดูแลรักษาและการบริการ

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตั้งแต่การคัดสรรวัสดุตลอดจนวิธีการทางหัตถศิลป์ ทุกรูปแบบแห่งการสร้างสรรค์ของ CHANEL คำนึงถึงความทนทาน การดูแลรักษาเป็นพิเศษและการให้ความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยปกป้องให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคงความสดใสไว้ได้

คำขอรับบริการซ่อมบำรุง

หากคุณมีชิ้นงานที่อยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุง คุณอาจติดตามสถานะคำขอรับบริการซ่อมบำรุงได้ทางออนไลน์