FUNDACJA CHANEL

WYEMANCYPOWANE KOBIETY MOGĄ ZMIENIĆ ŚWIAT

Od 2011 roku Fundacja CHANEL angażuje się w poprawę ekonomicznych i społecznych warunków kobiet i młodych dziewcząt na całym świecie.
Udzielając wieloletniego wsparcia finansowego i technicznego, FONDATION CHANEL przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby przyspieszyć prace organizacji działających na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w społeczeństwie.