wyniki finansowe

Wyniki Finansowe spółki CHANEL Limited za rok:

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.