wyniki finansowe

Wyniki Finansowe spółki CHANEL Limited za rok:

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

Obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.