legal at chanel
walka z fałszerstwem

chanel is very committed to fighting against counterfeits

Walka z procederem podrabiania towarów jest bardzo istotnym problemem dla firmy CHANEL. Przeznaczamy znaczne zasoby finansowe oraz ludzkie na zwalczanie producentów podróbek na całym świecie.
Chanel broni swoich praw własności intelektualnej (takich jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i prawa do wzorów) m.in poprzez podejmowanie działań prawnych przeciwko fałszerzom, współpracę z władzami lokalnymi oraz udział w kampaniach informacyjnych mających na celu uświadomienie konsumentom ryzyka, na jakie narażają się przy zakupie towarów podrobionych.

Walka z podrabianiem towarów to coś więcej niż zwykłe dbanie o wizerunek naszej marki. Oznacza ona również ochronę naszej kreatywności, naszego know-how oraz jakości naszych produktów, a także pomoc w ochronie konsumentów przed produktami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Strategia firmy CHANEL przewiduje zapewnienie kontroli i nadzoru nad wszystkimi elementami łańcucha w cyklu życia wyrobu, od początkowej fazy kreacji po wybór kanałów dystrybucji. W ten sposób możemy zagwarantować naszym klientom, że zakupione przez nich produkty są autentyczne.

Istnieje jeden sposób, aby zagwarantować autentyczność produktów: należy kupować je tylko w butikach firmy CHANEL lub u sprzedawców detalicznych autoryzowanych przez firmę CHANEL.

Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji na temat naszych butików i autoryzowanych punktów sprzedaży.

co konkretnie robimy, aby przeciwdziałać podrabianiu towarów?

Firma CHANEL prowadzi dochodzenia, kontrole i postępowania sądowe przeciwko podmiotom zaangażowanym na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw towarów podrobionych, tj. producentom, hurtownikom i sprzedawcom detalicznym, a także działającym po stronie logistyki, magazynowania i płatności.

Głównym orężem firmy CHANEL w walce z podrabianiem jest prawo krajów, w których te firmy prowadzą działalność. W zdecydowanej większości tych państw produkcja, dystrybucja lub sprzedaż podróbek jest nielegalna. W niektórych krajach nielegalne jest nawet samo posiadanie podrobionego produktu.

Przez cały czas firma CHANEL zaangażowana jest w wiele procesów sądowych przeciwko fałszerzom w różnych jurysdykcjach. Ponadto w każdym kraju, w którym jest obecna, firma CHANEL ściśle współpracuje z policją i organami celnymi w ich nieustających wysiłkach na rzecz powstrzymania sprzedaży towarów podrobionych.

Firma CHANEL angażuje się również w istniejące działania na rzecz edukacji konsumentów, mające na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z podróbkami, w tym o zagrożeniach dla zdrowia, finansowaniu działalności przestępczej (terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, nielegalnej sprzedaży broni lub narkotyków), a także pracy dzieci.

a co z podróbkami dostępnymi w internecie?

Firma CHANEL stale monitoruje Internet pod kątem stron internetowych, rynków handlu elektronicznego i portali społecznościowych sprzedających towary podrobione lub pomagających zwiększyć widoczność i dostępność podróbek. Każdego roku firma CHANEL z powodzeniem usuwa wiele tysięcy stron internetowych, reklam na platformach sprzedaży oraz stron w sieciach społecznościowych, które naruszają jej prawa.

Współpracujemy również bezpośrednio z głównymi rynkami handlu elektronicznego i sieciami społecznościowymi w celu zapewnienia skuteczniejszego oczyszczania przez nie ich stron internetowych i aktywnego filtrowania reklamowanych treści, aby podróbki były mniej widoczne.

We wszystkich przypadkach konsumenci muszą być bardzo ostrożni w stosunku do wszelkich sprzedawanych przez Internet towarów wyprodukowanych rzekomo przez firmę CHANEL. W Internecie nie ma autoryzowanych sprzedawców wyrobów skórzanych, artykułów odzieżowych i zegarków firmy CHANEL. Obecnie firma CHANEL i jej autoryzowani sprzedawcy detaliczni sprzedają w Internecie wyłącznie produkty zapachowe i kosmetyczne oraz okulary. Regularnie przypominamy naszym klientom, że jeśli dana transakcja wydaje się zbyt korzystna, aby mogła być prawdziwa, prawdopodobnie mają do czynienia z produktem podrobionym, a najlepszym sposobem uniknięcia wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jest kupowanie ich tylko od autoryzowanych sprzedawców firmy CHANEL.

jak się upewnić, że produkt firmy chanel jest prawdziwy?

Niestety firma Chanel nie może publicznie udzielać szczegółowych informacji na temat tego, jak zidentyfikować autentyczne produkty marki Chanel, bowiem informacje te mogłyby zostać wykorzystane przez fałszerzy. Niemniej jednak, jak wspomniano powyżej, główna zasada jest taka, że jeśli transakcja wygląda zbyt korzystnie, aby mogła być prawdziwa, to prawdopodobnie sprzedawany produkt jest podróbką. Dotyczy to zarówno stacjonarnych sklepów detalicznych, jak i sprzedawców internetowych.

Kilka innych wskazówek: (I) Lokalizacja – należy kupować tylko od autoryzowanego sprzedawcy Chanel. Przedmioty sprzedawane na pchlich targach, imprezach domowych, przez sprzedawców ulicznych lub na nieautoryzowanych stronach internetowych mogą być fałszywe. (II) Cena – Jakość autentycznego produktu Chanel stanowi o jego cenie. Jeśli cena wydaje się bardzo niska, to prawdopodobnie mamy do czynienia z podróbką. (III) Detale – Fałszerze często popełniają błędy w detalach produktów. Niestaranne przeszycie, błędy w pisowni czy błędy w logo są często oznaką fałszerstwa. Nie istnieje coś takiego, jak produkty firmy Chanel „drugiego gatunku”.

W razie jakichkolwiek pytań lub aby zgłosić przypadek fałszerstwa, należy skontaktować się z naszym zespołem ds. przeciwdziałania fałszerstwu pod adresem: anticounterfeit@chanel.com