Chanel Culture fund

CHANEL Culture Fund jest globalnym programem wyjątkowych inicjatyw i partnerstw, mających na celu wspieranie innowacyjnych artystów, którzy rozwijają nowe idee i modele w społeczeństwie Fundusz ma na celu wspieranie różnorodności głosów i opinii, przy jednoczesnym nadawaniu wysokiej rangi zmieniającym świat osobowościom w czasach, gdy sztuka dostarcza niezbędnej inspiracji i nowych perspektyw postrzegania świata.

Partnerzy CHANEL Culture Fund

W myśl kontynuacji i wzbogacenia swojej długiej tradycji mecenatu kulturalnego CHANEL zobowiązuje się również do nawiązania serii długoterminowych partnerstw z wiodącymi instytucjami kulturalnymi na całym świecie w celu opracowania programów wspierających innowacyjne formy ekspresji i myśli w dziedzinie kultury i kreatywności. Projekty te będą koncentrować się na uwypuklaniu pomijanych narracji, wspieraniu praktyk i współprac interdyscyplinarnych i przyczynianiu się do rozpowszechniania innowacyjnych pomysłów, które przynoszą korzyści kulturze i społeczeństwu.

remaining time 00:00

Partnerstwa te obejmują:

The National Portrait Gallery “Reframing Narratives: Women in Portraiture,” (Londyn):

Powołanie zespołu pod kierownictwem kuratorki kolekcji Chanel, Flavii Frigeri, którego zadaniem będzie analiza i poprawa widoczności kobiet w kolekcji i na wystawach w Galerii, gdy zostanie ona ponownie otwarta w 2023 roku, po przeprowadzeniu dużego projektu transformacyjnego, będącego najobszerniejszą przebudową Galerii od czasu jej otwarcia w 1896 roku.

Centrum Pompidou (Paryż):

Wieloletnia inicjatywa programowa pozwalająca na współpracę projektantów, artystów i naukowców w celu w celu zbadania i stworzenia zrównoważonych miejskich ekologii społeczności i miast przyszłości.

The Power Station Of Art, Shanghai

W ramach globalnego zasięgu Funduszu, Chanel nawiązuje nowe partnerstwa także w Azji, ze szczególnym uwzględnieniem chińskiej sceny kulturalnej.

CHANEL Next Prize

W ramach Funduszu Chanel ustanawia nagrodę CHANEL Next Prize, stypendium w wysokości 100 000 euro przyznawane dziesięciu artystom, którzy radykalnie redefiniują dziedziny sztuki, w których się specjalizują – muzykę, taniec, performance i sztuki wizualne. Nagroda, otwarta dla artystów wszystkich gatunków, grup wiekowych i narodowości, zapewni wsparcie finansowe dla innowacyjnych projektów, jak również dostęp do mentorskiej i networkingowej społeczności, której kuratorem jest Chanel. Pierwsi laureaci nagrody zostaną nominowani i wyłonieni przez międzynarodową komisję selekcyjną,