FONDATION CHANEL

När kvinnor trivs frodas världen

Sedan 2011 har Fondation CHANEL åtagit sig att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för kvinnor och tonårsflickor runt om i världen.
Genom flerårigt ekonomiskt och tekniskt stöd lånar Fondation CHANEL ut sin expertis för att främja arbetet i organisationer för sociala ändamål, som syftar till att stärka kvinnor i samhället.

UTFORSKA

Fondation Chanel