Att arbeta
hos Chanel

Se jobb

Chanel är ett oberoende företag som tror på kreativ frihet, att odla mänsklig potential och att verka för att ha en positiv inverkan i världen.

Vi erbjuder en unik arbetsmiljö grundad i att skapa förutsättningar för människor att prestera sitt bästa och känna sig nöjda och trygga i sitt arbete. Vi underlättar detta genom tre pelare.

SÄKERSTÄLLER TID FÖR UTVECKLING

Vi ser till att alla får det som krävs för att växa, bli inspirerade och känna sig inkluderade på lång sikt. Som till exempel ...

  • Skydda våra medarbetares första 100 dagar för att skapa meningsfulla relationer och förstå vår kultur i början av deras resa med Chanel
  • Att göra det möjligt för våra medarbetare att överväga meningsfull utveckling inom sitt yrke

FRÄMJA INDIVIDUELLA OCH ÖMSESIDIGA PRESTATIONER

Genom att vårda hela människan, inte bara den anställde, ger vi människor utrymme och verktyg att utforma sin påverkan baserat på deras individuella styrkor och inneboende motivationer. Men de gör det aldrig ensamma.
För att skapa kollektiv framgång, främjar och värdesätter vi kraften av samarbete, skapar förutsättningar för människor att optimera sitt bidrag till verksamheten och varumärket på lång sikt.

Vi säkerställer att alla anställda belönas rättvist och konkurrenskraftigt genom Performance@CHANEL– där hänsyn tas individuell och kollektiv påverkan – samt utrustar våra team med verktyg för att förstå och påskynda deras unika styrkor och energigivare.

VISA MEDMÄNSKLIGHET OCH FRÄMJA MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Vi främjar respekt, empati och värdighet för alla, oavsett anställningsform. Vi är övertygade om att mångfalden av våra medarbetare över hela spektrumet av mänskliga skillnader är avgörande för vår organisation och de kontakter vi har med våra kunder.

Vi främjar medvetet mångfald och inkludering, vilket börjar med att säkerställa att varje jobb annonseras öppet internt, samt genom att skapa en rättvis och opartisk process för tillgång till rörlighetsmöjligheter. Chanel tillhandahåller ett föräldraledighetsprogram som stöder alla nya föräldrar, oavsett kön, som vill utöka sina familjer genom födsel, adoption eller surrogatmödraskap.

År 2018 var Chanel ett av de första företagen av lyxprodukter som erbjöd minst 14 veckors full lön för nya föräldrar världen över.

Vanliga frågor

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Ta reda på mer om Chanel och lediga tjänster här. Du kommer att bli ombedd att fylla i en kort ansökan och bifoga ditt CV.

Inget som sticker ut idag? Skicka en intresseansökan eller logga in och aktivera jobbnotiser.

Vad händer sedan?

Vårt team kommer att granska din ansökan och om dina kunskaper stämmer överens med det vi söker, kommer vi att kontakta dig för att boka in ett första samtal. Detta är inte bara ditt första ögonblick att dela med dig av vad som gör dig unik, utan också ett ögonblick för dig att lära dig mer om hur det är att arbeta på Chanel.

Vad letar Chanel efter under rekryteringsprocessen?

Vi tar hela personen i beaktande. Du kan bäst förbereda dig genom att tänka igenom:

Vad du gör – de tekniska färdigheter, förmågor och kunskaper du tillför rollen.

Hur du gör det – hur du uppnår de saker du gör. Hur du närmar dig ditt arbete, hur du arbetar med andra människor, hur du är från dag till dag.

Motivation – dina passioner och syften. Vi inser att styrkor inte bara är saker som vi är “bra på”, de får oss även att känna oss starka och energiska.

Var kan jag ta reda på mer om Chanel?

Chanel.com ger inblick i Chanel. Ta dig tid att utforska vår grundare, historia och våra berättelser, vårt arbete med hållbarhet, såväl som våra konst- och kulturinitiativ.