CHANEL Integritetspolicy

Menu

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

For spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger bedes du kontakte privacy@chanel.com

CHANEL värnar om din integritet och ditt dataskydd. Vi är fast beslutna att erbjuda produkter och tjänster av högsta standard. Därför värdesätter vi varje enskild befintlig, eller potentiell kund och strävar efter att upprätthålla ett lämpligt skydd av dina personuppgifter/ personlig information ("Data").

Denna CHANEL Integritetspolicy förklarar hur CHANEL samlar in, och behandlar dina uppgifter när du använder våra webbplatser, appar, eller andra digitala plattformar ("Plattformar"). Samt när du köper CHANEL- produkter via våra plattformar eller i våra butiker, när du fyller i och skickar in ett av våra Boutique Cards, när du ansöker om ett jobb på CHANEL eller när du på andra sätt integrerar med, eller exponeras för innehåll om CHANEL, i enlighet med dataskyddslagstiftningen i de områden där vi bedriver verksamhet.

De lokala ändringar som hänvisas till nedan gäller även för konsumenter i dessa områden och kan i vissa fall ange olika standarder på grund av tillämpliga lokala lagar, regler och föreskrifter. Vid en eventuell konflikt kommer de lokala ändringarna att ha företräde och gälla. I enlighet med specifika amerikanska delstaters lagar om dataskydd, för infromation om CHANELs insamling och behandling av data från boende i USA, vänligen klicka här.

​​Sammanfattning av CHANELs integritetspolicy

​Del I. - Allmänna bestämmelser

​Innehåller de allmänna bestämmelser som gäller för all CHANEL-databehandling, oavsett om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller i våra försäljningsställen, och oavsett vilken jurisdiktion från vilken de drivs, där du befinner dig eller är bosatt.

1. ​Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

​För att veta vilken enhet som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter, vänligen klicka här.

2.​ Vilka uppgifter samlar vi in och hur?

​De kategorier av Data som vi samlar in om dig beror på din aktivitet och interaktion med CHANEL. Dina uppgifter kan samlas in när du köper en produkt hos CHANEL (t.ex. grunddata, köpdata, efterförsäljningsdata), när du använder CHANELs plattformar (t.ex. loggdata, data från sociala medier, livechatt), när du prenumererar på CHANELs nyhetsbrev (t.ex. marknadsföringsdata), när du söker ett jobb hos CHANEL eller när du interagerar med CHANEL på annat sätt (t.ex. förfrågningsdata).

3. ​Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter och hur motiverar vi behandlingen av dina uppgifter?

​Vi kan behandla dina uppgifter för olika ändamål beroende på din interaktion med oss. Till exempel kan vi använda dem för att du ska kunna köpa en produkt från CHANEL eller för att du ska kunna tillhandahålla tjänster från CHANEL, för att hantera dina förfrågningar, informera dig om våra senaste kollektioner och evenemang, samla in din åsikt, kommunicera med dig och generellt sätt lära känna dig bättre för att kunna erbjuda en personlig upplevelse. Varje hantering av dina uppgifter grundar sig på en laglig grund, antingen genom ditt samtycke, nödvändighet för att uppfylla ett avtal med dig, en rättslig skyldighet och/ eller vårt överordnade legitima intresse, beroende på ändamålet med behandlingen.

4. ​Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?

5. ​Internationella dataflöden

6. ​Hur länge sparar vi dina uppgifter?

​CHANEL behåller dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla dig de begärda tjänsterna eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

7. ​Vilka är dina rättigheter?

​Du har flera rättigheter till dina uppgifter (t.ex. rätt till tillgång, rättelse, radering, invändning etc.) som anges här och som du kan utöva när som helst.

8.​Hur kontaktar jag CHANEL för frågor om sekretess?

​Du kan kontakta CHANEL här om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om denna integritetspolicy.

Del II - Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL-plattformar

​Innehåller de särskilda bestämmelser som gäller för CHANEL-databehandling som endast genomförs på CHANEL-plattformar.

1. ilka cookies använder vi och hur kan du invända mot sådan användning?

2. ​Vilken databehandling utförs när du ansöker om ett jobb på våra plattformar?

​När du surfar på våra plattformar, och efter ditt samtycke, kommer vi att förse dig med marknadsföringsinnehåll som är anpassat efter dina behov och intressen.

3. ​Vilken databehandling utförs när du ansöker om ett jobb på våra plattformar?

​CHANEL kan behandla dina uppgifter om du ansöker om ett jobb hos CHANEL för att hantera din ansökan.

​Del III - Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL-försäljningsställen

​Innehåller de särskilda bestämmelser som gäller för CHANEL-databehandling som endast genomförs via CHANEL-försäljningsställen.

1. ​CCTV

​Vi kan använda CCTV när du besöker CHANEL-försäljningsställen. Klicka här om du vill veta mer om hur CHANEL behandlar din bild genom våra CCTV-system.

2. ​Andra aktiviteter

​Del IV. - Lokala särskilda bestämmelser

​I detta avsnitt föreskrivs vissa lokalspecifika ändringar eller avvikelser som kan gälla beroende på vilket CHANEL-företag som utför databehandlingen eller där du befinner dig eller är bosatt. Dessa bestämmelser kompletterar de allmänna bestämmelser som anges i CHANELs integritetspolicy. I händelse av konflikt eller inkonsekvens har dessa specifika lokala bestämmelser företräde.

Del V - CHANEL-organisationen

Del I. - Allmänna bestämmelser

Innehåller de allmänna bestämmelser som gäller för all CHANEL-databehandling, oavsett om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller i våra försäljningsställen, eller på annat sätt interagerar med oss, och oavsett från vilken jurisdiktion de drivs eller i vilken du befinner dig eller är bosatt.

Databehandlingen utförs av eller på uppdrag av respektive CHANEL-enhet ("CHANEL" eller "vi") som samlade in dina uppgifter, enligt vad som anges nedan. Sådan CHANEL-enhet kan vidare dela information med hela CHANEL-organisationen i enlighet med de skyddsåtgärder som anges i denna policy (se avsnitt 4).

All onlineförsäljning på e-handelsdelen av webbplatsen görs av respektive CHANEL-enhet enligt vad som anges i tillämpliga T försäljningsvillkor.

Om du vill kontakta CHANEL eller dess globala dataskyddskontor, se under [Avsnitt 8. "Hur du kontaktar CHANEL för frågor om integritet".]

De kategorier av Data som vi samlar in om dig beror på din aktivitet och interaktion med CHANEL. Följande uppgifter kan samlas in av CHANEL:

Kategorier av data

Insamlade uppgifter

Insamlade uppgifter

Titel, efternamn, förnamn, mellannamn, flicknamn, smeknamn, suffix, födelsedatum, ålderskategori, nationalitet, anställd (ja/nej), ID för kopplat konto och relation

Kontaktuppgifter

Adresstyp, primär (ja/nej), gata, nummer, stad, postnummer, delstat, område, bosättningsområde, e-postadress, primär e-postadress (ja/nej), telefonnummer, typ av telefonnummer, primärt telefonnummer (ja/nej), telefonnummer, kommunikationsspråk

Identifieringsuppgifter

Typ av identitetshandling (t.ex. pass, nationellt ID-kort), dokumentnummer, utgångsdatum, datum för utfärdande.

Loggdata (information som samlas in när du använder CHANEL-plattformarna endast i informativt syfte - information som rör din användning av webbplatsen)

I linje med det cookieval som tillhandahålls (om och när det är tillämpligt), när du använder våra plattformar endast i informativt syfte (dvs. du registrerar dig inte på, köper inte via eller på annat sätt lämnar dina uppgifter via plattformen), samlar din webbläsare automatiskt in och överför till oss viss grundläggande information som rör din användning av plattformen. Sådan loggdata kan inkludera din webbläsartyp och version, ditt operativsystem och gränssnitt, använd enhet, språkpreferens, webbplatsen från vilken du besöker oss (hänvisnings-URL), webbsida(or) du besöker på våra plattformar, datum och tid för ditt besök, del av din IP-adress (Internet Protocol), dina åtgärder på plattformarna, din interaktion med Live Chat-funktionen inklusive en inspelning av alla sådana sessioner (som kan delas med tredje part) och namnet på din åtkomstleverantör.

Uppgifter om sociala medier (information som samlas in när du använder CHANEL-plattformarna endast i informativt syfte - information som behandlas av externa leverantörer av sociala medier)

Enbart användningen av våra Plattformar innebär i allmänhet inte någon databehandling (inklusive dataöverföring) i förhållande till tredje parts medieplattformar och/eller sociala nätverk (såsom Facebook och Instagram, "Externa Plattformar"). Om du accepterar den riktade cookie som tillhandahålls, (om och när det är tillämpligt), eller om du använder delningsknapparna som gör att du kan dela CHANEL-innehåll med dina vänner via dessa externa plattformar, kan de externa plattformarna dock (med förbehåll för sin egen rättsliga grund) samla in och på annat sätt behandla personuppgifter om dig för att förse dig med personlig reklam.
För mer information om omfattningen av och syftet med de uppgifter som behandlas av leverantören av den externa plattformen, inklusive dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se sekretessmeddelandet från respektive leverantör av den externa plattformen.

Köpdata(information som samlas in när du köper en CHANEL-produkt)

Om du köper en CHANEL-produkt samlar vi in uppgifter via köpformuläret för att behandla inköpsordern, t.ex. transaktionsdatum, kund-ID, retur (ja/nej), transaktions-ID, butiks-ID, kanal, säljmedarbetar-ID, total kvantitet, fraktbelopp, totalbelopp lokal valuta, totalbelopp global valuta, produkt-ID, kvantitet, pris, rabatt, prov (ja/nej), skatter, nettoomsättningsbelopp, nettoomsättningsbelopp global valuta, antal köpta produkter per typ, segmenttilldelning (inklusive marknad, butik etc.) och sparar din köphistorik.

Uppgifter efter försäljning

Om du köper en CHANEL-produkt och/eller söker support efter försäljning kommer vi att samla in följande uppgifter: Kund-ID, butiksplats, skapandedatum, senaste uppdatering, ärende-ID, status, tilldelat ID, kontaktkanal, orsak, division, ordernummer, antal tidigare förfrågningar, skapandedatum, stängt datum, ärende-ID, prioritet, ärendetyp, kontaktnamn, kvantitet, pris efter försäljning, ämne, beskrivning, köpbevis (ja/nej), inköpsdatum, inköpsbutik, produkt-ID, meddelat slut, uppskattat slut, kommentarer för workshop, slutlig åtgärd, segmenttilldelning (inkl. marknad, butik etc.), returdatum.

Marknadsföringsuppgifter(information som samlas in när du prenumererar på CHANELs nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation)

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation för att få information om CHANEL-kollektioner, produkter, kampanjer, visningar och andra evenemang, kommer vi att samla in marknadsföringsuppgifter via prenumerationsformuläret, såsom samtycke till att få kommunikation, samtycke till att dela / slå samman data, kanalpreferenser, preferensområde (mode, klockor & smycken, doft & skönhet), preferensbutik, försäljningsrådgivare; evenemangsrelaterade uppgifter.

Uppgifter om intressen

Talade språk, favoritprodukter från CHANEL, intressen, information som sparats på ditt CHANEL-konto, reaktioner på marknadsföringskampanjer. Ytterligare uppgifter kan samlas in för VIP-kunder (t.ex. hobbyer, mat- och dryckespreferenser, preferenser för butiksupplevelser etc., socialt inflytande (vän med andra CHANEL-kunder, VIP-kund hos andra varumärken)

När du interagerar med våra digitala tjänster eller butikstjänster kan du ha möjlighet att vara en del av olika resor:

Om du har ett CHANEL-konto och du loggar in som en del av att interagera med våra digitala tjänster eller butikstjänster, kommer vi att använda de uppgifter som samlas in under din butik eller digital onlineupplevelse för att: (i) skicka dig produktrekommendationer, reklam och relevanta kampanjer, i enlighet med dina preferenser (se de marknadsföringsrelaterade syftena nedan); (ii) för att förstå dina preferenser (se Preferensrelaterade syften nedan); och (iii) för att förbättra våra verktyg, tekniker och tjänster.

Vissa av våra upplevelser kan göra det möjligt för individer att delta på ett "icke-identifierbart sätt", utan att ange sitt namn och sina kontaktuppgifter, eller utan att registrera sig för eller logga in på ett CHANEL-konto.

Om du deltar i en av våra upplevelser, i butik eller digitalt, på detta sätt, kan vi behålla vissa personuppgifter (inklusive till exempel din kontaktinformation, resultat av din upplevelse, bilddata etc.) om dig tillfälligt, inte längre än 48 timmar. Detta för att du ska kunna få tillgång till resultaten av upplevelsen efter att du har slutfört den och spara dem på ditt CHANEL-konto, om du så önskar. När den tillfälliga perioden har löpt ut kommer vi att radera dina personuppgifter (t.ex. dina bilddata och e-postadresser) och kommer inte att kunna koppla resultaten av din upplevelse till dig.

Under denna tillfälliga period kommer vi att använda ett "sessions-ID" för att hämta din upplevelseinformation om du vill komma åt den och länka den till ditt konto. Ett sessions-ID är en slumpmässig samling bokstäver och siffror och kommer inte att relatera till din personliga information.

Om du deltar i en av våra digitala upplevelser eller upplevelser i butik (inklusive på detta "icke-identifierbara" sätt) kommer CHANEL att behålla vissa resultat från ditt deltagande i butiken eller den digitala upplevelsen (t.ex. hudvårdsrutinens egenskaper, information om produktanvändning eller kvalitativa huduttryck som vitalitet eller jämnhet) för att användas av CHANEL för produktutveckling och serviceförbättring. Denna information kommer inte att identifiera dig.

Uppgifter från tredje part

Då och då kan vi samla in Data om dig från tredjepartspartners eller instruera sådana tredjepartspartners att tillhandahålla sina egna Data om dig till externa plattformar för att (i) berika våra dataset så att vi kan ge dig anpassad information om våra produkter, tjänster och evenemang på externa plattformar eller via sådana tredje parter, samt (ii) för att utföra CHANEL-varumärkesövervakning.

När du har gett en tredje part tillåtelse att dela med sig till CHANEL av den information de har om dig, antingen direkt eller indirekt. Till exempel om du har blivit riktad med reklaminnehåll som rör CHANEL som ett resultat av inriktningskriterier som vi har kommit överens om med en tredjepartsutgivare eller leverantör av sociala medier.

Uppgifter om bekämpning av förfalskningar och intrång (Information om parter som bekämpar förfalskningar och intrång i CHANEL:s immateriella rättigheter)

För att bekämpa förfalskningar och intrång har CHANEL inrättat processer för att samla in och lagra information om företag eller personer som begår eller sannolikt kommer att begå handlingar som kränker våra immateriella rättigheter. Vi samlar in och lagrar följande uppgifter för att bekämpa förfalskning och intrång: identifiering uppgifter, postadress, e-postadresser, domännamn, telefonnummer och annan information relaterad till förfalskning och intrångsaktiviteter, tillsammans med eventuella dokument och information som rör domstolsförfaranden. Dessa uppgifter mot förfalskning och intrång kan samlas in av CHANEL eller ett av dess ombud för dess räkning, från öppna källor eller tillhandahållas CHANEL av externa parter, inklusive statliga myndigheter. Dessutom övervakar CHANEL regelbundet sociala medier och andra onlineplattformar/webbplatser, samt försäljningsställen offline, för att upptäcka obehöriga säljare av CHANEL-produkter. CHANEL kan dela dessa uppgifter om förfalskning och intrång med tredje parter, inklusive statliga myndigheter och dess ombud och rådgivare , i syfte att utreda förfalskning och intrångsaktivitet och vidta åtgärder för att förhindra intrång i CHANELs immateriella rättigheter.

Uppgifter för förvaltning av CHANEL:s auktoriserade/ägda distributionsnät

CHANEL behöver stärka sina auktoriserade/ägda distributionsnätverk för att skydda varumärket CHANEL och identifiera obehöriga återförsäljare. I detta syfte utför CHANEL profilering av kunder genom att analysera köpbeteenden enligt objektiva kriterier. CHANEL samlar in följande uppgifter för detta ändamål: identifieringsuppgifter, namn, köphistorik (inklusive produkter, köpta volymer och storlekar), leveransadress, plats för butik, betalningsmetod.
Dessutom övervakar CHANEL regelbundet sociala medier och andra onlineplattformar/webbplatser, samt offlineförsäljningsställen, för att upptäcka obehöriga säljare av CHANEL-produkter. Vissa uppgifter samlas också in från auktoriserade återförsäljare.
Om en obehörig återförsäljare identifieras kan en flagga visas på dess kundprofil, vilket begränsar åtkomsten till vissa tjänster och/eller försäljning under en period på 2 år.
Det finns inget automatiserat beslut baserat på profilering.

Hälsodata kopplade till våra produkter och tjänster (t.ex. kosmetika)

För att följa lagar och andra författningar och för att hantera kundkrav kommer CHANEL att samla in begränsad hälsoinformation (t.ex. hudtyp, allergier, tidigare reaktioner) detta görs genom ett särskilt frågeformulär. Ett särskilt informationsmeddelande kommer att skickas till dig i sådana fall.

Bilddata(kan kategoriseras som biometriska data beroende på jurisdiktion)

CHANEL kan samla in fotografier och bilddata, till exempel vid evenemang ,när du besöker våra butiker, eller där du skickar sådana bilddata till oss. Dessutom, och endast i samband med den virtuella provningen, Chanel Vitality Scanner och/eller andra upplevelser på våra plattformar och efter ditt samtycke, används din bild för att avgöra om ansiktsmönster finns och parametrarna för dessa ansiktsmönster. Om du väljer att spara din bild på ditt CHANEL-konto kommer vi att lagra din bild för att ge dig tillgång till din bild via ditt CHANEL-konto. Inga ansiktsegenskaper mäts eller samlas in.

Förfrågningsdata (information som samlas in när du på annat sätt interagerar med oss)

Typ av relation med CHANEL (t.ex. kund, anställd eller annan), efternamn, förnamn, typ av begäran (t.ex. begäran om rättelse eller radering av personuppgifter), ytterligare uppgifter som krävs för att behandla din begäran (t.ex. identifieringsuppgifter) och innehållet i din begäran som lämnats till oss.

Viktigt allmänt meddelande: När vi samlar in personuppgifter via formulär anger vi de obligatoriska fälten med asterisker. Om du inte tillhandahåller de uppgifter som markerats med en asterisk kommer CHANEL inte att kunna behandla dina uppgifter i enlighet med denna policy och detta kan hindra dig från att få tillgång till våra produkter och/eller tjänster. När du lämnar uppgifter, inklusive multimediainnehåll (fotografier, videor etc.), ska du se till att de är korrekta och inte överföra några känsliga uppgifter såsom hälsouppgifter, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, information om ditt sexliv eller din sexuella läggning, ras eller etniskt ursprung, eller något innehåll som inte uttryckligen begärs genom ett frågeformulär eller någon annan insamlingsmetod (såsom kommersiell information, reklam, personliga skapelser, idéer eller koncept), såvida detta inte krävs i undantagsfall (t.ex. för att rapportera allergier).

Vår plattform är inte specifikt inriktad på minderåriga (dvs. personer under 18 år). Om vi ändå oavsiktligt skulle samla in sådan information kan den minderårigas juridiska ombud när som helst utöva den minderårigas rättigheter för hans/hennes räkning och i hans/hennes namn.

Vi kan behandla, elektroniskt eller manuellt, dina uppgifter för följande ändamål. Varje behandling av dina uppgifter är rättsligt grundad antingen på ditt samtycke, nödvändigheten att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet och/eller vårt övervägande berättigade intresse beroende på syftet med behandlingen.

Ändamål med behandlingen:

Kategorier av data som potentiellt berörs:

Rättslig grund:

Plattformsrelaterade syften

Göra det möjligt för dig att surfa genom våra plattformar och använda ditt personliga onlinekonto

• Grundläggande data
• Kontaktuppgifter
• Loggdata
• Köp av data
• Uppgifter om sociala medier

• Samtycke
• Kontrakt
• Berättigade intressen

Förfrågningsrelaterade ändamål

Göra det möjligt för dig att få information om våra produkter och tjänster från vårt kundtjänstcenter, t.ex. i avsnittet "Kontakta oss"

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Köp av data
•Begär data

•Kontrakt
•Samtycke

Inköpsrelaterade ändamål

Göra det möjligt för dig att köpa CHANEL-produkter via våra Plattformar, på våra CHANEL-försäljningsställen och andra försäljningsställen. Göra det möjligt för oss att hantera dina inköp, betalningar (inklusive erhållande av en elektronisk faktura) och leveranser

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Köp av data

•Kontrakt

Servicerelaterade ändamål (inklusive eftermarknad)

Göra det möjligt för dig att dra nytta av våra garantier och efterförsäljning, få tillgång till CHANEL-tjänster i våra CHANEL-försäljningsställen och andra försäljningsställen eller på våra Plattformar - till exempel för att boka tid med en försäljningsrådgivare, skapa en önskelista med CHANEL-produkter, använda den virtuella provningen eller för att kunna identifiera dig i butiken. Göra det möjligt för oss att hantera de tjänster som CHANEL kommer att tillhandahålla efter köpet och tillhandahålla tjänster för evenemang.

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Köp av data
•Uppgifter efter försäljning
•Bilddata ( kan kategoriseras som biometriska data beroende på jurisdiktion)
•Uppgifter om intressen

•Kontrakt
•Berättigade intressen
•Samtycke (endast för den virtuella provningen)

Tillsynsrelaterade syften

Uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive bland annat kosmetikaförordningar, kampen mot penningtvätt, korruption, sanktionskontroll, kreditkortsbedrägerier, kampen mot förfalskningar, säkerhetskrav och behandling av dina förfrågningar om datarättigheter

Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Loggdata
•Uppgifter om sociala medier
•Köp av data
•Begär data
•Uppgifter om åtgärder mot förfalskning och intrång
•Uppgifter för förvaltning av CHANEL:s auktoriserade/ägda distributionsnät Hälsodata relaterade till kosmetika
•Uppgifter efter försäljning
•Identifieringsuppgifter
•Bilddata

•Samtycke
•Rättslig förpliktelse
•Berättigade intressen

Förvaltning av CHANEL:s auktoriserade/ägda distributionsnät och skydd av CHANEL:s produkter och varumärke Syfte

Bekämpning av avledning, selektiv distribution och skydd av varumärkeskapital samt upptäckt av obehöriga återförsäljare (för att skilja dem från slutkonsumenter, auktoriserade återförsäljare eller vitlistade personliga shoppare (endast för modeartiklar)).

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Uppgifter om sociala medier
•Köp av data
•Begär data
•Uppgifter för förvaltning av CHANEL:s auktoriserade/ägda distributionsnät
•Uppgifter efter försäljning
•Identifieringsuppgifter

•Berättigade intressen (i tillämpliga fall)

Produktförbättringsrelaterade syften

Samla in din åsikt om våra CHANEL-produkter och tjänster, särskilt via undersökningar och frågeformulär, och förstå hur du använder våra tjänster [via DCT] för att förbättra våra produkter och tjänster

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Loggdata
•Begär data
•Uppgifter om sociala medier
•Marknadsföringsdata
•Uppgifter från tredje part
•Uppgifter om intresse

•Samtycke
•Berättigade intressen

Studierelaterade syften

Upprätta statistik, finansiella och kommersiella studier, utföra analyser för att tillhandahålla dig personligt anpassade tjänster

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Köp av data
•Marknadsföringsdata
•Begär data
•Uppgifter om sociala medier
•Uppgifter från tredje part

•Samtycke
•Berättigade intressen

Marknadsföringsrelaterade syften

Hålla dig informerad om våra senaste kollektioner, produkter, kampanjer, visningar och andra evenemang genom att skicka våra CHANEL-meddelanden till dig (via e-post, post eller telefon: samtal, chatt, SMS och MMS , snabbmeddelanden eller sociala medier). Dessa meddelanden kan då och då presentera varumärken som inte tillhör Chanel, t.ex. våra Maisons d'Art (t.ex. Maison Michel, Barrie, Goossens) och andra förvärvade företag (t.ex. Eres, Orlebar Brown). Det kommer dock inte att ske någon delning av uppgifter med sådana företag.

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Köp av data
•Marknadsföringsdata
•Begär data
•Uppgifter om sociala medier
•Uppgifter från tredje part

•Samtycke
•Berättigade intressen

Preferensrelaterade syften

Förbättra vår förståelse av dina intressen och preferenser så att vi kan ge dig anpassade erbjudanden och tjänster som baseras på dina preferenser och som bättre motsvarar dina behov och önskemål

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Köp av data
•Marknadsföringsdata
•Begär data
•Uppgifter om sociala medier
•Uppgifter från tredje part

•Samtycke
•Berättigade intressen

Företag Kontraktsförvaltning

Hantera relationen med våra entreprenörer eller leverantörer och fullgöra avtalet med sådana entreprenörer eller leverantörer.

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Företag/CV

•Kontrakt

Internationell datasynlighet inom Chanels organisation

Om det är tillgängligt i din jurisdiktion kan du välja att låta ditt konto (personuppgifter och transaktionshistorik) kännas igen i Chanel Boutiques-nätverket och dra nytta av en personlig CHANEL-upplevelse var som helst i världen.
Om du besöker ett CHANEL-försäljningsställe i något land kommer våra rådgivare att kunna erbjuda dig en personlig upplevelse.

•Grundläggande data
•Kontaktuppgifter
•Köp av data
•Uppgifter efter försäljning
•Marknadsföringsdata
•Uppgifter om intresse
•Uppgifter för förvaltning av CHANEL:s auktoriserade/ägda distributionsnät
•Begär data
•Bilddata

•Samtycke

Vi granskar regelbundet konton för att undvika dubbletter och förbättra kvaliteten på uppgifterna, och därför kan vi slå samman konton där vi tror att de avser samma person, för att förbättra kundupplevelsen och skydda kvaliteten och säkerheten för uppgifterna i våra system. För att hjälpa oss att hålla uppgifterna korrekta kan du uppdatera, ändra och komma åt dina uppgifter här

Inom CHANEL-organisationen. I den utsträckning som tillåts enligt lag och med hänsyn till skyddet av dina rättigheter och din frihet med avseende på behandlingen av dina Uppgifter, och det samtycke du har gett (om något), kommer dina Uppgifter endast att vara tillgängliga för ett begränsat och definierat antal mottagare inom det globala nätverket av CHANEL-företag ("CHANEL-organisationen"). Den fullständiga listan beskrivs närmare i [Del V nedan.](#part 5). Sådan Dataåtkomst kommer endast att ske på "need to know"-basis för att mottagarna ska kunna uppfylla Behandlingsändamålen i sin egenskap av personuppgiftsansvariga (med undantag för CCTV-ändamål som hanteras lokalt). Vi kan överföra dina uppgifter till en annan juridisk person i samband med ett samarbete, joint venture, omorganisation, ändring av juridisk form eller annan liknande händelse, och/eller för att ge dig bästa möjliga service. I händelse av en sammanslagning eller försäljning kommer dina uppgifter att permanent överföras till det efterföljande företaget.

Om du är en befintlig eller potentiell kund till CHANEL eller på annat sätt interagerar med CHANEL via Plattformarna (förutom genom en jobbansökan), kommer endast de CHANEL-anställda inom CHANEL-organisationen som arbetar inom de team som behöver ha din information (till exempel Customer Relationship Management, Commercial Management, Legal, Compliance, IT, Client Customer Care och Digital Team) att få tillgång till dina Uppgifter.

Ovanstående täcker även den internationella datavisibilitetsfunktionen i Chanel Boutiques-nätverket till förmån för en personlig CHANEL-upplevelse över hela världen, efter ditt samtycke.

Tjänsteleverantörer (inom och utanför CHANEL): Dina uppgifter kommer i allmänhet inte att lämnas ut till mottagare utanför CHANEL-organisationen. I vissa fall använder sig dock CHANEL av externa tjänsteleverantörer som agerar på uppdrag av CHANEL på grundval av avtalsarrangemang som inkluderar strikta dataskyddsskyldigheter. Vi kommer i synnerhet att tillhandahålla dina uppgifter till tjänsteleverantörer eller leverantörer (detta kan inkludera andra CHANEL-företag) som en del av vår normala affärsverksamhet, till exempel för att utföra vissa IT-relaterade uppgifter, bedriva vår verksamhet, ge dig service eller skydda säkerheten och integriteten i vår verksamhet. Dessa inkluderar men är inte begränsade till IT-underhåll, säkerhets- och supportleverantörer, hostingleverantörer, betalningsleverantörer, logistikleverantörer, marknadsförings- och reklampartners, dataanalysföretag, eventleverantörer, leverantörer av digitala tjänsteverktyg, post- eller e-posttjänster eller kundtjänstcenter.

Andra tredje parter utanför Chanel-organisationen. Vi kan, i begränsade fall, överföra dina Uppgifter till statliga organ och tillsynsmyndigheter (t.ex. skattemyndigheter), domstolar och statliga myndigheter, alla i enlighet med tillämplig lag och till externa rådgivare (t.ex. advokater, revisorer, revisorer etc.), som alla agerar som personuppgiftsansvariga. I detta sammanhang kan CHANEL också behöva överföra dina uppgifter till tredje part när de får en begäran från en myndighet som enligt lag har befogenhet att göra det, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Antiförfalsknings- och antiintrångsdata och omdirigeringsdata kan delas med tredje parter, inklusive statliga myndigheter och företag som är lagligt auktoriserade att använda CHANEL-varumärken i syfte att utreda intrångsaktivitet och vidta åtgärder för att förhindra intrång i Chanels immateriella rättigheter.

Andra digitala partner. Det kan finnas digitala partners som kan behandla dina uppgifter för sina egna syften, i den utsträckning som tillåts enligt denna policy. Behandlingen av dessa enheter styrs av deras egna integritetspolicyer.

För att dela innehåll på sociala medier kan våra plattformar till exempel använda delningsknappar. Våra plattformar kan innehålla tredjepartslänkar, ikoner eller applikationer som låter dig dela innehåll med andra, eller publicera ditt besök eller åsikt om plattformsinnehåll med andra, till exempel "Dela" och "Gilla" knappar på sociala nätverk som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Leverantören av sådana applikationsknappar kan identifiera dig via denna knapp, om du använder knappen, och även om du inte har använt den här knappen men är inloggad på det sociala nätverket när du besöker plattformen (öppen session under din surfning). Med delningsknapparna kan du koppla innehållet till ditt användarkonto. Dessa enheters behandling styrs av deras egna integritetspolicyer.

När Facebook är den digitala partnern (till exempel vid användning av App Event by Facebook, WhatsApp, Instagram) är Facebook Ireland en gemensam personuppgiftsansvarig för behandlingen och informationen om behandlingen finns i Facebook Irelands datapolicy på https://www.facebook.com/about/privacy. Chanel och Facebook Ireland har ingått ett avtal om gemensam personuppgiftsansvarig för att fastställa respektive ansvar för efterlevnad av skyldigheterna enligt GDPR med avseende på den gemensamma behandlingen.

Din bild i samband med den virtuella provningen (eller andra liknande upplevelser) på våra plattformar lagras inte på någon server, något system eller någon plats utanför den enhet du använder för att komma åt upplevelsen, den samlas endast in för att ge dig tjänsten och raderas sedan automatiskt när du stänger den virtuella provningssidan.

If you choose to save your image data to your CHANEL account, you can delete it from your account at any time, otherwise it will be stored for the duration of your account registration, and in accordance with local laws and guidelines. 

If you choose not to save your image to your CHANEL account, the image is not retained outside the device you use to access the experience. Your image is deleted automatically when you close the experience page.

Datamottagare enligt vad som anges i avsnitt 4 ovan kan innebära en överföring av dina uppgifter till områden som inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd. Tillämpliga rättsliga och regulatoriska krav beaktas innan någon gränsöverskridande överföring av dina uppgifter sker.

•Dataöverföringar inom CHANEL Organization kommer i slutändan att omfattas av CHANELs Intragroup Data Transfer Agreement.
•Alla dataöverföringar utanför din jurisdiktion som inte ger en adekvat nivå av dataskydd kommer att säkerställas genom lämpliga avtalsgarantier som också kommer att vara i överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar, såsom EU:s standardavtalsklausuler.
•Överföringen av uppgifter kan också baseras på ditt samtycke, för att dra nytta av en unik CHANEL-upplevelse över hela världen.

Du kan få relevanta delar av ovan nämnda dokument på begäran i enlighet med tillämplig lag.

Vid sidan av vårt åtagande att erbjuda tjänster och produkter av högsta standard anser vi att våra produkter ska ge dig rätt till personlig kundbehandling och ojämförliga eftermarknadstjänster som kan vara livslånga för vissa produkter. För detta ändamål, och för att säkerställa sådana tjänster, kan vi behöva behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla sådana tjänster.

Kategorier av personuppgifter/ändamål med behandlingen

Globala lagringstider

Prospektera personuppgifter för marknadsföringsändamål

3 år från senaste kontakt med prospect.

Personuppgifter om kunder i syfte att hantera kundrelationen

10 år efter det att den kommersiella relationen upphört.

Personuppgifter om kunder för marknadsföringsändamål

10 år från det att den kommersiella relationen upphörde.

Företrädare för entreprenörer eller leverantörer

Under avtalets löptid och därefter i en arkiverad databas med begränsad åtkomst i 5 år efter det att avtalet har upphört att gälla.

Vi kan komma att spara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att följa tillämplig lagstiftning avseende produktgaranti och säkerhet och för att följa upp med dig om resultaten av produkten och erbjuda dig kontinuerlig rådgivning. Dina uppgifter kommer att lagras ytterligare så länge som krävs enligt tillämplig lokal lagstiftning eller i den utsträckning vi har ett legitimt och lagligt syfte att göra det. Observera att den lagringsperiod som föreskrivs i lagstiftningen kan variera beroende på jurisdiktion, och separata informationsmeddelanden för specifik databehandling (t.ex. cosmétovigilance) kan ge olika lagringsperioder för data.

Din bild i samband med den virtuella provningen (eller andra liknande upplevelser) på våra Plattformar lagras inte, den samlas endast in för att tillhandahålla dig tjänsten . Om du väljer att spara din bild på ditt CHANEL-konto kommer den att lagras så länge du är registrerad på kontot, men du har alltid möjlighet att när som helst radera din bild från ditt CHANEL-konto. Om du väljer att inte spara din bild på ditt CHANEL-konto raderas din bild automatiskt när du stänger den virtuella provningssidan.

Du kan ha följande rättigheter i den utsträckning och i enlighet med den lag som gäller för dig, som du kan utöva genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 8 nedan:

•Rätt till tillgång och information: Du har rätt att få information i en kortfattad, transparent, begriplig och lättillgänglig form om de uppgifter vi har och hur dina uppgifter behandlas. Du har också rätt att få (i) bekräftelse på om uppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet (ii) att få tillgång till sådana uppgifter och få en kopia av dem.
•Rätt till rättelse: Du har rätt att få dina uppgifter rättade. Du har också rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade.
•Rätt till radering: i vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade. Detta är dock inte en absolut rättighet och CHANEL kan ha lagliga eller legitima skäl för att behålla sådana uppgifter.

Dessutom kommer ytterligare rättigheter att gälla i enlighet med GDPR, och kan också vara tillämpliga i din jurisdiktion ( se Del IV. - Lokalspecifika bestämmelser):

•Rätt till begränsning av behandling: i vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad.
•Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut de uppgifter som du har lämnat till CHANEL i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att CHANEL hindrar dig från det. Denna rättighet gäller endast när behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke eller på ett avtal och sådan behandling utförs med automatiserade medel.
•Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter när sådan behandling baseras på CHANEL:s berättigade intresse. CHANEL kan dock åberopa tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. För att avregistrera dig från vår marknadsföringskommunikation kan du också använda ovanstående kanaler eller helt enkelt klicka på länken "avregistrera" längst ner i varje kommunikation.

Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtida behandling. Ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skedde innan samtycket återkallades.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

För frågor eller kommentarer som rör denna integritetspolicy eller det sätt på vilket CHANEL samlar in och använder dina uppgifter, kan du också kontakta vårt globala dataskyddskontor på följande adress:

Globalt kontor för dataskydd

CHANEL Limited
Tid och liv
1 Bruton street, London W1J6TL
Attn: Chef för dataintegritet

Via e-post: privacy@chanel.com

För att utöva dina rättigheter, vänligen meddela ditt namn, efternamn, e-post och all annan information som krävs för att bekräfta din identitet för att vi ska kunna behandla begäran (t.ex. din postadress) och skicka din begäran via något av följande sätt:

•via e-post: privacy@chanel.com
•per post: CHANEL Limited Time & Life 1 Bruton street, London W1J6TL Attn: Head of Data Privacy
•via webbformulär, tillgängligt här
•genom att skicka den till våra CHANEL-försäljningsställen eller andra försäljningsställen
•genom att kontakta vår CHANEL Customer Care Service [( via formuläret "Kontakta oss ")].(https://services.chanel.com/en_AE/contact).

Del II. - Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL-plattformar

Vi kan anlita leverantörer för att tillhandahålla vissa interaktiva funktioner i våra Digitala tjänster. Din användning av dessa interaktiva funktioner är frivillig och vi kan behålla den information som du skickar via dessa funktioner. Vi kan till exempel erbjuda en interaktiv chattfunktion på våra Digitala tjänster för att svara på frågor och på annat sätt tillhandahålla kundservice. När du deltar i den interaktiva chatten, antingen med en virtuell eller levande agent, kan innehållet i chatten fångas in och sparas som en utskrift. Genom att använda dessa funktioner förstår du att våra leverantörer kan behandla den information som erhålls genom funktionen för att tillhandahålla tjänsten för vår räkning.

Cookies är bitar av information som en webbplats eller andra plattformar kan överföra till din webbläsare och som sedan lagras i ditt datorsystem. Cookies kan till exempel förbättra din upplevelse på nätet genom att vi kan spara dina inställningar.

När du använder Plattformarna skickar vi, eller tredje parter som arbetar med Chanel, en eller flera cookies - små textfiler som innehåller en sträng av alfanumeriska tecken - till din enhet. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies. En sessionscookie försvinner när du stänger din webbläsare. Med ditt samtycke finns en beständig cookie kvar efter att du stängt din webbläsare och kan användas av din webbläsare vid efterföljande besök på våra plattformar. Observera att om du väljer att inte acceptera vissa cookies kanske du inte kan utnyttja funktionerna i de tjänster som tillhandahålls via plattformarna till deras fulla potential. Vi använder även cookies från tredje part i samband med de tjänster som tillhandahålls via plattformarna. Vi använder till exempel Google Analytics för att samla in och bearbeta vissa analysdata. Vi behandlar inte och svarar inte på webbläsares "spåra inte"-signaler eller andra liknande överföringar som indikerar en begäran om att inaktivera onlinespårning av användare som besöker våra plattformar eller använder de tjänster som tillhandahålls via våra plattformar. Cookies som ställs in av andra tredje parter än Chanel kan omfattas av dessa andra företags integritetspolicyer.

Vi använder cookies och insamlad information för följande ändamål:

(i)Strikt nödvändiga cookies (alltid aktiva): Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De placeras vanligtvis endast som svar på åtgärder som du vidtar och som innebär en begäran om tjänster, t.ex. att ställa in dina sekretesspreferenser, logga in eller fylla i formulär.

(ii)Cookies för prestanda: Med dessa cookies kan vi räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på våra plattformar. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökarna rör sig på plattformarna. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym.

(iii)Funktionella cookies: Dessa cookies gör det möjligt för plattformarna att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personalisering och tjänster, till exempel att komma ihåg dina uppgifter så att du inte behöver ange dem igen under ditt nästa besök på plattformarna eller innan du använder de tjänster som den tillhandahåller. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor.

(iv)Cookies för inriktning: Dessa cookies kan ställas in via våra plattformar av oss eller våra reklampartners. De kan användas av oss eller dessa företag för att skapa en profil över dina intressen och visa dig annonser som är anpassade efter dig, även på andra webbplatser från tredje part.

Vi kan också samla in din förkortade IP-adress på en icke-läsbar basis, vilket inte gör det möjligt för oss att direkt identifiera dig. Vi samlar också automatiskt in annan information om din enhet, t.ex. modell, språk och programversion.
Vi kan kombinera automatiskt insamlad information med andra uppgifter som vi får om dig, vilket kan inkludera uppgifter som vi får från andra. Cookies på våra plattformar kan användas för att samla in data om dina onlineaktiviteter över tid och mellan olika onlinetjänster.

Cookies installeras under en period av 12 månader efter ditt samtycke.

Observera att begränsning av cookies kan påverka din användarupplevelse och kan hindra dig från att använda delar av våra plattformar eller tjänster.

a) Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

Ändamål med behandlingen:

Kategorier av data som potentiellt berörs:

Rättslig grund:

Erbjuda dig eller andra kunder en personlig marknadsföringsupplevelse anpassad till dina eller deras behov och intressen (t.ex. ge kunderna personliga erbjudanden baserade på dina inköpsuppgifter). Detta innebär profilering, men inget automatiserat beslut baserat på profilering fattas.

•Grundläggande data
•Köp av data
•Marknadsföringsdata
•Uppgifter om intresse

•Samtycke
•Berättigat intresse

b) Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?

Dina uppgifter delas inom CHANEL-organisationen och tjänsteleverantörer enligt vad som anges i del I avsnitt 4

För att ge dig den bästa digitala marknadsföringsupplevelsen, och i synnerhet för marknadsföringsändamål, överförs dina uppgifter till digitala partners efter ditt samtycke. Sådana partners kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot sådana partners användning av dina uppgifter, antingen direkt genom att kontakta partnerna eller genom att kontakta oss på privacy@chanel.com.

De andra avsnitten i del I (t.ex. lagring av uppgifter, dina rättigheter osv.) kommer fortfarande att gälla för denna databehandling.

Vi välkomnar och värdesätter ansökningar från begåvade kandidater.

c) Vilka uppgifter samlar vi in och hur?

Kategorier av data

Insamlade uppgifter

Uppgifter om sökande (information som samlas in när du söker ett jobb hos CHANEL eller dess dotterbolag)

Om du ansöker om ett jobb hos CHANEL eller dess dotterbolag via Plattformarna samlar vi in följande Uppgifter om din ansökan:

•titel / kön,
•Namn (förnamn och efternamn),
•nationalitet,
•Område och hemort,
•postadress,
•e-postadress,
•telefonnummer,
•utbildningsnivå,
•skola/universitet,
•talade språk,
•arbetslivserfarenhet,
•certifikat,
•ytterligare information om CV,
•önskat datum för tillträde, och
•ytterligare uppgifter som du kan komma att lämna.

If you are made an offer by us, we process Data such as information on your terms of employment including your hours and working patterns, your pay and benefits (such as your participation in pension arrangements, life and medical insurance) and any bonus or share schemes.

Ytterligare kontroller Data

Vi kan också behandla (eller tredje part kommer att behandla för vår räkning) följande uppgifter om vi utför ytterligare kontroller av brottslig bakgrund eller kreditregister för din arbetsroll.

Om du till exempel har ansökt om en tjänst på ett CHANEL-försäljningsställe i de begränsade zonerna på brittiska flygplatser som kräver utfärdande av ett säkerhetspass för behörigt tillträde till restriktionszoner, måste du genomföra säkerhetsintervjuer och bakgrundskontroller. För att skapa formuläret för säkerhetsintervju samlar vi in födelsedatum, personnummer och svar på din säkerhetsgranskning.

Vi använder tredjepartsbyråer för att utföra bakgrundskontroller för vår räkning. Den relevanta myndigheten för bakgrundskontroller kommer att samla in vissa uppgifter direkt från dig (utöver de sökandes uppgifter), t.ex. födelseort och identitetsbevis.

Vi och byråerna kommer också att behandla följande uppgifter som antingen tillhandahålls av dig eller som vi får från tredje part, till exempel:

•uppgifter om brott som tillhandahålls av det brittiska DBS.
•kriminal-, polis- eller domstolsregister,
•finansiell historik, inklusive kredithistorik, konkurs och finansiella domar,
•upptagande på bevaknings- eller sanktionslistor, och
•medlemskap, registrering eller disciplinära åtgärder hos tillsyns- eller yrkesorganisationer

d) Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter och hur motiverar vi behandlingen av dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen:

Kategorier av data som potentiellt berörs:

Rättslig grund:

Applikationsrelaterade syften

Behandla din ansökan, inklusive kontroll av lediga tjänster via interna och externa experter när det gäller arbetssökande samt upprätthålla en sökandepool för att kunna matcha framtida tjänster med potentiella kandidater.

Vi använder också dina uppgifter för att kommunicera med dig om rekryteringsprocessen.

Vi kan också behandla dina personuppgifter som erhållits från tredje part som vi arbetar med i samband med våra rekryteringsaktiviteter, inklusive, utan begränsning, rekryteringsbyråer och dina referenser.

Om du får ett erbjudande från oss behandlar vi dina uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett anställningsavtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal.

•Uppgifter om sökande

•Samtycke
•Kontrakt
•Berättigade intressen

Bakgrundskontroller vid rekrytering

När det ligger i vårt legitima intresse att skaffa ett säkerhetspass åt dig för behörig tillgång till begränsade zoner på brittiska flygplatser där det krävs för din roll och är nödvändigt för att förhindra och upptäcka olagliga handlingar.

Vi kan också behandla dina personuppgifter som erhållits från tredje part som vi arbetar med i samband med våra rekryteringsaktiviteter, inklusive, utan begränsning, rekryteringsbyråer, leverantörer av bakgrundskontroller, kreditupplysningsföretag och dina referenser.

Vi förlitar oss inte på ditt samtycke som rättslig grund för att behandla dina uppgifter. Omnämnande av samtycke i samband med säkerhetsprövningar som utförs som en del av vår rekryteringsprocess avser ditt samtycke till att delta i dessa bakgrundskontroller.

•Uppgifter om ytterligare kontroller

•Legitima intressen – förebyggande och upptäckt av olagliga handlingar
•Samtycke (i förekommande fall)

Framtida roller

Vi kommer också att använda dina uppgifter för att upprätthålla en sökandepool för att kunna matcha framtida tjänster med potentiella kandidater.

•Uppgifter om sökande

•Legitima intressen
•Samtycke (i förekommande fall)

e)Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?

Om du söker ett jobb via Plattformarna kommer CHANEL:s personalavdelning att behandla din ansökan (inom CHANEL-organisationen) och kan vid behov vidarebefordra din ansökan till externa rekryteringsfirmor. Vi kan också dela dina uppgifter med Right to Work-byråer och, beroende på vilken roll du har ansökt om, kan vi dela dina uppgifter med tredje part, t.ex. flygplatser i Storbritannien, leverantörer av bakgrundskontroller och kreditupplysningsföretag. Dessa myndigheter kommer att vara skyldiga att dela dina uppgifter med statliga departement och myndigheter som Storbritanniens DBS, yrkesorganisationer och rådgivare samt tidigare arbetsgivare och utbildningsinstitutioner för att slutföra relevanta kontroller.

f) Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om du samtycker till det kan vi lagra dina uppgifter i upp till 2 år efter ditt senaste besök på vår kandidatplats och kontakta dig om en annan lämplig möjlighet uppstår om din tidigare ansökan på avsnittet "Karriär" på våra plattformar inte är framgångsrik. Om du väljer att inte bli kontaktad för framtida möjligheter kommer dina uppgifter att sparas i upp till 6 månader efter slutet av respektive ansökningsprocess, såvida inte kortare eller längre lagring är tillåten eller krävs enligt tillämplig lokal lagstiftning. Oaktat det föregående kan vi i vissa jurisdiktioner lagra dina uppgifter under en längre tidsperiod, i enlighet med tillämplig lag, som beskrivs i de specifika bestämmelserna i del IV nedan.

g) Hur du kontaktar CHANEL för frågor om sekretess

För alla uppgifter om din ansökan till vår sektion "Karriär" kan du visa och hantera dina uppgifter om din ansökan direkt på CHANELs karriärsida, eller i vilket fall som helst kontakta CHANEL på privacy@chanel.com eller på annat sätt som beskrivs i Del I Avsnitt 8 ovan.

Del III. - Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL Försäljningsställen

a) Vilka uppgifter samlar vi in och hur?

Kategorier av data

Insamlade uppgifter

CCTV-data
att se och registrera personer på våra anläggningar, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
När CCTV används på våra anläggningar, och där det krävs enligt lag, kommer vi att se till att skyltar sätts upp vid ingången till övervakningsområdet för att varna anställda, gäster och entreprenörer om att deras bilder kan komma att spelas in.

Bild

b) Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter och hur motiverar vi behandlingen av dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen:

Kategorier av data som potentiellt berörs:

ättslig grund:

CCTV-relaterade ändamål
Skydda individer samt vår egendom och våra tillgångar, förebygga, förhindra och beivra brott och överträdelser.
- att förebygga eller upptäcka brott och skydda byggnader och tillgångar från skador, störningar, stöld, vandalism och andra brott;
- för den personliga säkerheten för anställda, gäster och entreprenörer och andra medlemmar av allmänheten och för att verka avskräckande mot brott;
- att stödja eventuella interna utredningar i samband med ovanstående

•CCTV-Data

•Berättigade intressen

c) Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?

För att uppnå ovannämnda syfte kommer CHANEL att dela dina personuppgifter med säkerhetsavdelningen och den juridiska avdelningen på CHANEL-enheten som agerar som registeransvarig, och dess leverantör av säkerhetstjänster (inom ett skyddat begränsat område eller kontrollrum), och kommer att ge tillgång till de privata säkerhetsföretag som tillhandahåller installations- och underhållstjänster till den registeransvarige,

Alla anställda som använder CCTV kommer att få utbildning för att säkerställa att de förstår och följer de rättsliga kraven i samband med behandlingen av alla CCTV-uppgifter som samlats in.

d) Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Bilderna skall bevaras i högst en (1) månad efter det att de togs, såvida de inte måste bevaras för att styrka att brott har begåtts mot säkerheten för personer, tillgångar eller anläggningar; i det senare fallet skall de tas ut ur systemen och bevaras under den tid som rättegången pågår.

Vi kommer att se till att CCTV-data som samlas in från system lagras på ett sätt som upprätthåller dess integritet och säkerhet. Detta kan inkludera kryptering av CCTV-data, där det är möjligt att göra det.

Andra aktiviteter kan utföras på de försäljningsställen du besöker (t.ex. ansiktsigenkänning, mätning och analys av kundens rörelser i butikerna, COVID-19-skydd), ytterligare och specifika meddelanden kommer att finnas tillgängliga på sådana försäljningsställen.

Del IV. - Lokalspecifika bestämmelser

De ovan nämnda Allmänna Bestämmelserna som gäller för dina Uppgifter kan vara föremål för lokala specifika regler. Om du vill veta mer om eventuella särskilda regler som gäller för dig, välj den relaterade jurisdiktionen nedan.

Om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller på våra försäljningsställen i eller från Australien baseras varje behandling av dina uppgifter på ditt samtycke eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, inte på nödvändigheten att genomföra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet eller vårt övervägande berättigade intresse.

Detta dokument är ett fullständigt integritetsmeddelande.

Beträffande avsnitt 1:

Information om controller

I denna integritetspolicy är den personuppgiftsansvarige företaget Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. (Chanel), registrerat i CNPJ under nr 11.662.449/0001-31, med adress Av Brigadeiro Faria Lima, 1663 - 6º Floor, CEP 01452-001, São Paulo/SP +5511 2620-0100.

Beträffande avsnitt 8:

Artikel 18 i den allmänna dataskyddslagen (lag 13.709/2018) ger dig följande rättigheter:

I. Bekräftelse av förekomsten av personuppgiftsbehandling;
II. Tillgång till personuppgifter;
III. Korrigering av ofullständiga, felaktiga eller föråldrade uppgifter;
IV. Anonymisering, blockering eller radering av onödiga, överdrivna eller behandlade uppgifter som inte överensstämmer med denna lag;
V. Portabilitet av uppgifter till en annan tjänste- eller produktleverantör, på uttrycklig begäran, i enlighet med bestämmelserna från den nationella dataskyddsmyndigheten;
VI. Återkallande av samtycke och därmed bortskaffande av de personuppgifter som behandlas, utom i de fall som anges i art. 16 i den allmänna dataskyddslagen;
VII. Information om offentliga och privata enheter med vilka den personuppgiftsansvarige har gjort gemensam användning av uppgifter;
VIII. Information om möjligheten att inte lämna samtycke och om följderna av vägran;
IX - Återkallelse av samtycke, i enlighet med § 5 i art. 8 i den allmänna lagen om dataskydd

I händelse av att den utövade rättigheten är att eliminera eller anonymisera personuppgifter, kommer genomförandet att bero på 2 (två) steg: i det första kommer begäran att tas emot och analyseras inom den period som beskrivs nedan (i förhållande till avsnitt 8). I det andra steget, om begäran godkänns, kommer CHANEL att radera eller anonymisera dina personuppgifter inom femton (15) dagar efter det att det första steget har löpt ut. En begäran om radering eller anonymisering kan avslås om det finns en rättslig grund enligt tillämplig lag för att behålla sådana uppgifter.

Annan tillämplig Section 8-information:

•CHANEL:s personuppgiftsbiträde, ansvarig för klargöra frågor och ta hand om registrerade personer i Brasilien är CHANEL PRIVACY team, e-post: privacy@chanel.com
•Vänligen förse oss med en kopia av en officiell identitetshandling om du vill utöva någon av dina rättigheter som nämns i avsnitt 8.
•CHANEL kommer att göra sitt yttersta för att besvara din begäran omedelbart och, om detta inte är möjligt, inom 15 dagar från mottagandet av begäran, vilken period kan förlängas i enlighet med lagar eller förordningar.
•Kommunikationsmedel: Om behov eller möjlighet uppstår kan CHANEL kontakta dig via alla tillgängliga kommunikationsmedel som inte är förbjudna enligt lag, såsom, men inte begränsat till, e-post, SMS, MSM eller WhatsApp-meddelanden. CHANEL förbehåller sig rätten att kontakta dig, även utan direkt tillstånd, när CHANEL:s, tredje parts eller dina rättigheter är viktigare, till exempel för att vidarebefordra information om hur dina beställningar fortskrider eller för att rapportera eventuella händelser.
•Hantering av databaser: CHANEL kommer att hantera sina databaser inom gränserna för tillämplig lagstiftning och kan förena eller dela dem enligt verksamhetens behov och i samtliga fall bevara öppenheten gentemot sina kunder.

Om du besöker oss via någon av CHANELS digitala tjänster eller på våra försäljningsställen inom eller från Kanada, baseras behandlingen av dina uppgifter på ditt samtycke eller i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Utöver de rättigheter som anges i avsnitt 7 i del 1 av denna policy gäller nedanstående rättigheter:

•Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter, eller välja bort viss användning och utlämnande, med förbehåll för juridiska och avtalsmässiga begränsningar. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas.
•Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. För att avregistrera dig från vår marknadsföringskommunikation kan du också använda ovanstående kanaler eller helt enkelt genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" längst ner i varje meddelande.

Om du besöker webbplatsen chanel.cn som drivs av Chanel (China) Co. LTD gäller följande:

Genom att använda vår webbplats samtycker du till de bearbetningsaktiviteter som beskrivs här.

Utöver de frågor som anges i del I. 2. "Vilka uppgifter samlar vi in och hur?" i den globala integritetspolicyn, behandlar vi uppgifter enligt följande för ändamål som anges ovan:

•information om ditt kön som en del av dina Grunddata, och
•medicinska journaler som en del av hälsouppgifter kopplade till våra produkter och tjänster (t.ex. kosmetika)

För det kinesiska fastlandet omfattar externa plattformar som avses i Social Media Data även WeChat, TMall, etc.

Informationssäkerhet

CHANEL vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter. CHANEL har implementerat ett robust program för efterlevnad av dataskyddet, vilket inkluderar antagandet av de högklassiga dataskyddsprinciperna i GDPR på global nivå och inkluderar följande:

•Inrättande av en byrå för dataskydd och ett nätverk av lokala kontaktpersoner för dataskydd;
•Antagande av interna riktlinjer och förfaranden för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd;
•Genomförande av lämpliga rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att genomföra dataskyddsprinciperna.

Det finns dock ingen garanti för absolut säkerhet eller felfri informationsöverföring på Internet och att den lagrade informationen eller data inte har några kryphål.

Skydd av barns rättigheter

Webbplatserna är främst avsedda för vuxna. Barn kan inte skapa egna användarkonton utan samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Om vi samlar in barns personuppgifter med föräldrarnas samtycke kommer vi endast att använda eller offentliggöra sådan information under de omständigheter som tillåts enligt lag, med uttryckligt samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare eller om det finns behov av att skydda barn.
Även om lokala lagar och sedvänjor definierar barn på olika sätt, betraktar vi alla under 14 år som barn.

Om vi upptäcker att vi har samlat in barns personuppgifter utan föregående verifierbart samtycke från föräldrarna, kommer uppgifterna att raderas så snart som möjligt.

Du har rätt att definiera riktlinjer för lagring, radering och kommunikation av dina uppgifter efter din död.

Du har också rätt att registrera dig hos Bloctel, den franska opt-out-listan för telefonsamtal i marknadsföringssyfte.

Om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller på våra försäljningsställen inom eller från Hongkong S.A.R., baseras varje behandling av dina uppgifter på ditt samtycke eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, inte på nödvändigheten att genomföra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet eller vårt övervägande legitima intresse.

För eventuella avvikelser och klagomål hänvisas till de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 8 i del I ovan.

Säkerhetspraxis: Chanel India antar rimliga säkerhetsrutiner och förfaranden enligt tillämpliga indiska lagar och företagen som tillhör Chanel Organization antar liknande säkerhetsrutiner och förfaranden för skydd av personuppgifter och för att förhindra obehörig användning eller utlämnande av personuppgifter.

Om du besöker oss via någon av CHANELS digitala tjänster eller på våra försäljningsställen inom eller från Indonesien, ska varje behandling av dina uppgifter som anses vara känsliga personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar baseras på ditt samtycke eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, och inte på grundval av nödvändighet för att genomföra ett avtal med dig. en rättslig förpliktelse /eller vårt överordnade legitima intresse.
I händelse av konflikt mellan den engelska och den indonesiska språkversionen av denna sekretesspolicy ska den engelska versionen ha företräde.

i. Tillhandahållande till tredje part

CHANEL kan tillhandahålla dina Uppgifter till tredje parter såsom dataanalysföretag och reklamföretag inklusive leverantörer av sociala nätverkstjänster i syfte att bedriva forskning, analys och distribution av riktad reklam etc. Sådana tredje parter kan använda dina uppgifter som tillhandahålls av CHANEL, såsom e-postadresser, tillsammans med de uppgifter om dig som innehas av sådana tredje parter för CHANEL:s forskning, analys och leverans av annonser etc.

ii. Gemensam användning

CHANEL använder dina uppgifter tillsammans med tredje parter enligt följande.

Gemensamma användare

CHANEL kommer att använda dina Uppgifter gemensamt med CHANEL-organisationen, inklusive CHANEL-enheter utanför Japan, auktoriserade varuhus som du registrerade dina Uppgifter hos ("Registrerade varuhus") och andra auktoriserade återförsäljare av CHANEL-produkter i Japan, inklusive Registrerade varuhus.

Kategorier av dina uppgifter som vi använder gemensamt med gemensamma användare

•Namn
•Adress
•Telefonnummer (privat/mobil)
•Kön
•Ålder
•Födelsedatum
•E-postadress
•All annan information som du lämnar till oss i samband med våra produkter och tjänster

Syfte med användningen

a. CHANEL Organisation:

Se avsnitt 3 i del. I., avsnitt 1 och avsnitt 2 b) i del II och avsnitt 1 b i del. III.

b. Registrerat varuhus:

Dina uppgifter kan komma att användas för de ändamål som anges i avsnitt 3 i del I, särskilt för inköpsrelaterade, servicerelaterade, marknadsföringsrelaterade och preferensrelaterade ändamål.

c. Andra återförsäljare än registrerade varuhus:

Dina uppgifter kan användas för att erbjuda CHANEL-produkter till dig på din begäran (inklusive en underförstådd begäran om att erbjuda CHANEL-produkter genom att exempelvis visa upp ditt medlemskort) när du besöker återförsäljarna.

Ansvarig enhet för hantering av dina uppgifter

CHANEL G.K.
Representant: Guillermo Gutierrez
Adress: 3-5-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-006, Japan

iii. Avsättningar till utländska tredje parter

Som beskrivs i Del I, Avsnitt 5, kan CHANEL tillhandahålla dina Uppgifter till tredje parter i länder med dataskyddslagstiftning som skiljer sig från lagstiftningen i ditt hemland. Om du vill veta mer om de skyddsåtgärder som CHANEL har infört i enlighet med den japanska lagen om skydd av personuppgifter i samband med tillhandahållandet av dina uppgifter till sådana tredje parter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt vi nedan.

iv. Säkerhetskontrollåtgärder för dina data

CHANEL ska vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder för att förhindra läckage, förlust eller skada och för att på annat sätt hantera säkerheten för dina Uppgifter. För mer information om de säkerhetsåtgärder som CHANEL vidtar, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna i vi nedan.

v. Utlämnande, korrigering, avbrytande av användning etc. av dina uppgifter

För utlämnande (inklusive utlämnande av uppgifter om tillhandahållande till tredje part), korrigering, tillägg, radering, avbrott i användning, eliminering, avbrott i tillhandahållande till tredje part etc. av dina uppgifter i enlighet med Japanese Act on the Protection of Personal Information, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i vi nedan. Observera dock att beroende på vilken försäljningsavdelning du registrerade dig på kan vi be dig kontakta det varuhus där försäljningsavdelningen är belägen.

vi. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar kring CHANEL:s hantering av dina uppgifter, vänligen kontakta oss via detta kontaktformulär .

Detta avsnitt är tillämpligt på Chanel Korea YH:s behandling av kunders och arbetssökandes personuppgifter. Termer som används i detta avsnitt ska ha samma betydelse som de som anges i CHANEL Global Privacy Policy ovan om inte annat definieras. "CHANEL" eller "vi" som hänvisas till i detta avsnitt ska betyda Chanel Korea YH.

i. Vilka uppgifter samlar vi in och hur? *

Utöver de frågor som anges i del I. 2. "Vilka uppgifter samlar vi in och hur?" i den globala integritetspolicyn, är de uppgifter som vi behandlar och lagringsperioden för dessa följande:

•Kundregistrering:

Syfte: Kundregistrering, identifiering och åtkomst i hela Asien och Stillahavsområdet, FBP (doft- och skönhetsprodukter) och mode (inklusive klockor och smycken) kundregistrering, verifiering av registreringskvalifikationer såsom ålder under 14 år, omfattande kundhantering, hantering av transaktionshistorik, hantering av beställning, betalning och leverans, kundanalys (inklusive men inte begränsat till analys av köpmönster och statistiska data), meddelande, kundnöjdhetsundersökning, meddelande om tjänster som tidsbokning, reparation, önskelista, meddela mig, Chanel Try On, Chanel Vitality Scanner och andra relaterade tjänster, Tillhandahållande av personliga tjänster, Mottagning och hantering av kundservice och klagomål, Analys av försök till transaktioner med olagligt eller omotiverat uppsåt, Förhindrande av duplicerad eller felaktig kundregistrering, Förhindrande av olämplig användning av tjänster, Journalföring för tvistlösning

-Vid offlinetjänst:Obligatoriska uppgifter: Namn; födelsedatum; mobilnummer; e-postadress; kön; köphistorik; betalningsuppgifter; registreringsdatum; kundnummer; adress; postnummer; bostadsområde; nationalitet; åldersgrupp; den butik där registrering sker; uppgifter om kundförfrågningar och klagomål (lagringsperiod: tio år efter den senaste transaktionen med kunden)

-När det gäller onlinetjänst:Namn; födelsedatum; mobiltelefonnummer; e-postadress; lösenord; bostadsort; köphistorik; betalningsuppgifter; registreringsdatum; kundnummer; butiken där registreringen görs; uppgifter om kundförfrågningar och klagomål; medlemsnivå/segment; typ av webbläsare; typ av operativsystem; datum för inloggning; IP-adress; Småkakor.

-Om ytterligare information lämnas:Genus; adress; Årsdagar; hemtelefonnummer; Föredragen kontaktmetod. nationalitet; yrke; individuella egenskaper; personlig stil och intressen; foton; Videor; kroppsmått; preferensartiklar; hobby, deltagande i olika evenemang och tjänster; personuppgifter som ingår i produktrecensioner; och platsdata (lagringsperiod: 3 månader efter att medlemskapet avslutats)

Kundtjänst:

-Obligatoriska uppgifter : Namn; mobiltelefonnummer; e-postadress, uppgifter om kundförfrågningar och svar på dessa; typ av webbläsare; typ av operativsystem; IP-adress; och cookies (lagringstid: 3 år efter avslutad förfrågan)

CHANEL.com:

a. Medlemmar:

-Samma som "Vid onlinetjänst" under Kundregistrering ovan.

-Obligatoriska uppgifter: Namn; födelsedatum; mobilnummer, e-postadress; lösenord; kön; inköpshistorik; betalningsuppgifter; kundidentifikationsnummer; adress; butik där registrering görs; uppgifter om kundförfrågningar och klagomål; typ av webbläsare; typ av operativsystem; datum för inloggning; IP-adress; cookies (lagringsperiod: 3 månader vid avanmälan av medlemskap)

-Valfria uppgifter: Namn, födelsedatum, mobilnummer, e-postadress, köphistorik, betalningsuppgifter, registreringsdatum, kundnummer, kön, adress, postnummer, bostadsområde, nationalitet, åldersgrupp, årsdagar, hemtelefonnummer, önskad kontaktmetod, yrke, personens egenskaper, stil och intressen, foto, kroppsmått, favoritartiklar, hobby, uppgifter om kundfrågor och klagomål, typ av webbläsare, typ av operativsystem, inloggningsdatum, IP-adress, cookies och personuppgifter i produktrecensioner (lagringsperiod: 3 månader efter avanmälan av medlemskap).

b. CHANEL CODE Mobilapplikation
Kunder som inte är medlemmar:

-Obligatoriska uppgifter: Namn; mobilnummer; e-postadress; köphistorik; betalningsuppgifter; adress; om kunden är 14 år eller äldre; typ av webbläsare; typ av operativsystem; IP-adress; och cookies

c. Kundförfrågningar via chanel.com:

-Obligatoriska uppgifter: Namn, mobiltelefonnummer, e-postadress, uppgifter om kundförfrågningar och svar på dessaCHANEL CODE Mobile App:

d. Registrering

-Obligatoriska uppgifter: Namn, födelsedatum, mobilnummer, e-postadress, lösenord, kön, inköpshistorik, betalningsinformation, registreringsdatum, kundidentifikationsnummer, adress, den butik där registreringen gjordes, uppgifter om kundförfrågningar och klagomål, medlemsnivå, typ av operativsystem, inloggningsdatum, IP-adress, cookies (lagringsperiod: 3 månader efter avregistrering av medlemskapet);

-Valfria uppgifter: Namn, födelsedatum, mobilnummer, e-postadress, lösenord, köphistorik, betalningsinformation, registreringsdatum, kundidentifieringsuppgifter, butik där registrering gjordes, kön, adress, postnummer, bostadsort, nationalitet, åldersgrupp; årsdagar; hemtelefonnummer; föredragen kontaktmetod; yrke; individens egenskaper; stil och intressen; foto; kroppsmått; föremål som föredras; hobby (lagringsperiod: tre (3) månader från avregistrering)

e. Platsbaserade Push-meddelanden (efter samtycke till åtkomst av platsdata)

-Obligatoriska uppgifter: Lokaliseringsuppgifter (lagringstid: raderas omedelbart utan lagring)

CHANEL.com (nyhetsbrev): Namn och e-postadress

-Obligatoriska uppgifter: Namn, mobilnummer, e-postadress, adress, ID eller kundnummer från respektive e-handlare, köpinformation (lagringsperiod: tre månader från avregistrering)

-Valfria uppgifter: Födelsedatum, kön

BA Express (telemarketingtjänst):

-Namn, mobiltelefonnummer, röstinspelningar från samtal, leveransadress, betalningsuppgifter (lagringsperiod: 3 månader från avtalsdatum)

Köhantering:

-Namn, mobiltelefonnummer, om den registrerade är över 14 år, syftet med besöket, kategori av syfte med besöket (mode, klockor och smycken), e-postadress (valfritt) (lagringsperiod: 2 veckor från insamlingsdatumet)

CASS (Chanel After-sales Service; reparationsservice):

-Namn, mobilnummer, e-postadress (valfritt), reparationsuppgifter, tid och datum för reparation, datum och område för inköp (lagringsperiod: 3 månader efter avregistrering av medlemskap)

Chanel Vitality Scanner

-name, location of residence, date of birth, mobile phone number or email address, photo, analysis results, contents of consultation (retention period: until purpose of use is achieved)

Vi samlar inte in några personuppgifter från eller tillåter kundregistrering för personer under 14 år för att följa lagen om skydd av personuppgifter ("PIPA").

Arbetssökande

-Obligatoriska uppgifter: Personuppgifter (namn, kön, födelsedatum, adress, postnummer, nationalitet, telefonnummer, e-postadress och lösenord), Frågor om veteranersättning (om den arbetssökande har rätt till veteranersättning, klassificering, veteranersättningsnummer, relation med en person som har rätt till veteranersättning, behörig myndighet för veteranersättning), Utbildningsbakgrund (namn på skola, högsta utbildningsnivå, huvudämne, plats (område) för skolan, examensår), Karriärinformation (antal års erfarenhet, ansvarsfulla uppgifter, anställningstyp, namn på tidigare företag, avdelningens namn, plats (område) för tidigare företag, datum för påbörjande av tidigare anställning, datum för pensionering), Övrig information (modersmål, främmande språk, nivå på kunskaper i främmande språk)

-Obligatoriska känsliga uppgifter: Funktionsnedsättning, klassificering av funktionsnedsättning och graden av sådan funktionsnedsättning

-Valfria artiklar: Eventuellt datum för anställningens början, foto och portfölj

ii. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Utöver den lagringsperiod som definieras i Del I. 6. "Hur länge behåller vi dina uppgifter?" i den globala integritetspolicyn, är Chanel Korea föremål för följande lagringsperioder.

Arbetssökande

-Obligatoriska uppgifter: Personuppgifter (namn, kön, födelsedatum, adress, postnummer, nationalitet, telefonnummer, e-postadress och lösenord), Frågor om veteranersättning (om den arbetssökande har rätt till veteranersättning, klassificering, veteranersättningsnummer, relation med en person som har rätt till veteranersättning, behörig myndighet för veteranersättning), Utbildningsbakgrund (namn på skola, högsta utbildningsnivå, huvudämne, plats (område) för skolan, examensår), Karriärinformation (antal års erfarenhet, ansvarsfulla uppgifter, anställningstyp, namn på tidigare företag, avdelningens namn, plats (område) för tidigare företag, datum för påbörjande av tidigare anställning, datum för pensionering), Övrig information (modersmål, främmande språk, nivå på kunskaper i främmande språk)

-Obligatoriska känsliga uppgifter: Funktionsnedsättning, klassificering av funktionsnedsättning och graden av sådan funktionsnedsättning

-Valfria artiklar: Eventuellt datum för anställningens början, foto och portfölj

•Böcker, bevishandlingar, skattefakturor eller kvitton avseende transaktioner

-Rättslig grund: Ramlag om nationella skatter, bolagsskattelag, mervärdesskattelag

-Bevarandetid: fem (5) år

•Register över avtal om eller återkallande av prenumeration; register över betalning och leverans av varor

-Rättslig grund: Lagen om konsumentskydd vid elektronisk handel, etc. ("Lag om konsumentskydd vid e-handel")

-Bevarandetid: fem (5) år

•Uppgifter om konsumentklagomål eller tvistlösning

-Rättslig grund: Lagen om konsumentskydd vid e-handel

-Bevarandetid: tre (3) år

•Registrering av besök på webbplatsen (när det gäller CHANEL:s onlinebutik)

-Rättslig grund: Lagen om skydd av kommunikationshemligheter

-Lagringsperiod: tre (3) månader

Utöver ovanstående implementerar vi ett system för avaktivering av personuppgifter i enlighet med den koreanska lagen om skydd av personuppgifter. När det gäller kunder som är registrerade som CHANEL-medlemmar via onlinekanaler som CHANEL.com och Chanel Code-appen, kommer kunder som inte har använt den relevanta tjänsten på minst ett (1) år att omvandlas till vilande kunder.

-Onlinekunder kan fritt välja en giltighetstid för tjänsten på antingen ett (1) år eller tills de avslutar sitt medlemskap; och om de inte anger något val kommer ettårsperioden att väljas automatiskt.

-Giltighetsperioden räknas från det datum då onlinekunder använder tjänsten; och om kunden inte använder tjänsten under den period som valts enligt föregående stycke, kommer sådana kunders uppgifter att lagras och hanteras separat från andra kunders.

-Minst trettio (30) dagar före omvandlingen till vilande kommer CHANEL att meddela berörda kunder om relaterade Data via e-post eller andra kommunikationskanaler.

-När uppgifter om vilande kunder har separerats och lagrats kommer de att sparas under en viss tidsperiod i enlighet med tillämpliga lagar och förstöras efter denna period. Uppgifter om vilande kunder som inte har förstörts kommer att tillhandahållas igen på kundernas begäran när de återupptar användningen av tjänsten.

III. Vilka är grunderna för behandlingen av dina uppgifter?

Med avvikelse från de frågor som anges i del I. 3. i den globala integritetspolicyn behandlar vi lagligt uppgifter i enlighet med koreansk lag, särskilt lagen om skydd av personuppgifter, genom att erhålla uttryckligt förhandsgodkännande från registrerade i samband med behandlingen av uppgifter.

IV. Till vem delegerar vi behandlingen av uppgifter?

Med avseende på de frågor som anges i del I. 4. "Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter" i den globala integritetspolicyn, är behandlingen av uppgifter specifikt delegerad enligt följande:

I fall av kunder:

•Global Passage: Bokning av hotell och flyg

•Väglogistik: Leverans av produkter

•Shinsegae I&C Inc.: Drift av ett integrerat ledningssystem för köpcentrum ("SELPICK")

•Annat företag: Anmälan och respons på kundevent, Bemanning för arrangör

•UPost DM Co., Ltd.: Hemleverans provtagning, utskick av broschyrer och broschyrer

•Illyang Logis Ltd.: Leverans av produkter

•TARA TPS Co., Ltd.: Tillverkning av namnkorts-, DM- och variabeldataprodukter

•Helena blomma: Produktion och leverans av blomstergåva

•DIAMOND OGILVY LLC. (Verticurl): Överföring av kakaotalk-meddelanden, SMS, MMS, eDM och DM, registrering och mottagande av provtagning, design av medlemspresentsida

•Radica Systems Limited: Produktion av variabla data, överföring av mobila kuponger, överföring av SMS/MMS och eDM, och fhem Kombination och överföring av insamlade data

•Goldvision: Övergripande drift av evenemang samt produktion och installation av armaturer

•GROVE: Produktion och leverans av blomstergåva

•NICE Information Service Co., Ltd.: Autentisering med mobiltelefon eller i-pin (införs redan under andra kvartalet 2024)

•Naver Financial Corp.: Tillhandahållande av elektronisk betalningsmetod (Naver Pay enkel betalning)

•Ramarama: Produktion och leverans av blomstergåva

•Move&Alp: Design och produktion av olika utskrifter

•Mirua: Produktion och leverans av blomstergåva

•SureM Co. Ltd.: Överföring av kakaotalk-meddelanden, SMS, MMS och eDM

•e.Form Works Co.,Ltd.: Tillhandahållande av tjänst för elektroniska signaturer

•Infinisoft Co., Ltd.: Tillhandahållande av BA Express-betalningssystem

•Anchors Co. Ltd.: Utveckling och underhåll av CHANEL Koreas system

•EMFOPLUS: Överföring av SMS

•Kakao Corp.: Köp och betalning, autentisering av konsumenter vid finansiella transaktioner och tillhandahållande av finansiella tjänster samt insamling av betalningar

•Korea Payment Networks Ltd.: Elektroniska betalnings- och depositionstjänster

•Verint Systems (Asia Pacific) Limited.: Registrering av kö för butiksbesök, Överföring av internationellt MMS och eDM

•Aftership Limited.: Behandling av kundorder och leverans

I fråga om arbetssökande:

•Korn/Ferry International (Korea) Limited: Analys av förmåga och karaktär för rekrytering

•Cisive Hong Kong, Limited : Forskning för rekrytering

Samtidigt delegeras behandlingen av kunddata utomlands enligt följande:

•CHANEL SAS ((33) 1 58 37 40 00, France)

-Syfte med överföringen: Lagring i och hantering av DB; underhåll av applikation och DB; produktion av variabel data; och överföring av SMS/MMS och e-post

-Typ av information som överförs: Namn; födelsedatum; mobilnummer; e-postadress; lösenord; kön; köphistorik; betalningsuppgifter; datum för registrering (ansökan); kundnummer; adress; den butik där ansökan/registreringen görs; och personuppgifter som ingår i produktrecensioner. Samma som de personuppgifter som samlas in vid kundregistrering och som anges i avsnitt i. "Vilka uppgifter samlar vi in och hur?" ovan

-Period för bevarande: I tre (3) månader efter avregistrering

-Datum/tid och metod för överföring: Elektronisk överföring omedelbart efter insamling av Data

•CHANEL LIMITED ((852) 8105 0898, Hong Kong)

-Ändamål med överföring: Drift och hantering av DB som lagrar kunddata; lagring i och hantering av DB; underhåll av applikation och DB; produktion av variabel data; och överföring av SMS/MMS och e-post, kundnöjdhetsundersökning, kundanalys

-Typ av information som överförs: Namn; födelsedatum; mobilnummer; e-postadress; lösenord; kön; köphistorik; betalningsuppgifter; datum för registrering (ansökan); kundnummer; adress; den butik där ansökan/registreringen görs; och personuppgifter som ingår i produktrecensioner. Samma som de personuppgifter som samlas in vid kundregistrering och som anges i avsnitt i. "Vilka uppgifter samlar vi in och hur?" ovan

-Period för bevarande: I tre (3) månader efter avregistrering

-Datum/tid och metod för överföring: Elektronisk överföring omedelbart efter insamling av data

•Salesforce.com, Inc. ((1) 800 667 6389, United States; (81) 866 973 1701, Japan)

-Syftet med överföringen: Produktion av variabla data; överföring av SMS/MMS och e-post; underhåll av applikationer och DB; och lagring i och hantering av DB

-Typ av information som överförs: Namn; födelsedatum; mobilnummer; e-postadress; lösenord; kön; köphistorik; betalningsuppgifter; datum för registrering (ansökan); kundidentifikationsnummer; adress; den butik där ansökan/registreringen görs; och personuppgifter som ingår i produktrecensioner. Samma som de personuppgifter som samlas in vid kundregistrering och som anges i avsnitt i. "Vilka uppgifter samlar vi in och hur?" ovan

-Period för bevarande: I tre (3) månader efter avregistrering eller vid uppsägning av serviceavtal

-Datum/tid och metod för överföring: Elektronisk överföring omedelbart efter insamling av Data

•Hybris ((33) 668796551, Singapore)

-Syftet med överföringen: Inrättande av ett system för köpcentrum online

-Typer av information som överförs: Namn, födelsedatum, mobilnummer, e-postadress, lösenord, kön, köphistorik, kundnummer, adress och personuppgifter som ingår i produktrecensioner. Samma som de personuppgifter som samlas in vid kundregistrering och som anges i avsnitt i. "Vilka uppgifter samlar vi in och hur?" ovan

-Period för bevarande: I tre (3) månader efter avregistrering eller vid uppsägning av serviceavtal

-Datum/tid och metod för överföring: Elektronisk överföring omedelbart efter insamling av Data

•Amazon Web Service ((33) 7 77 16 47 74, Singapore)

-Syftet med överföringen: Hosting av online köpcentrumsystem

-Typer av information som överförs: Typ av webbläsare, typ av operativsystem, datum för inloggning, IP-adress och cookies

-Period för bevarande: I tre (3) månader efter avregistrering eller vid uppsägning av serviceavtal

-Datum/tid och metod för överföring: Elektronisk överföring omedelbart efter insamling av Data

Dessutom delegeras behandlingen av uppgifter om arbetssökande utomlands enligt följande:

•(Microsoft Azure) Singapore ISC Pte Ltd (Singapore): Molnhosting för Workday

•Futurestep (Hong Kong) Limited (Hong Kong): Analys av förmåga och karaktär för rekrytering

•Junior talang (Frankrike): Analys av förmåga och karaktär för rekrytering

V. Vem delar vi dina uppgifter med?

När det gäller frågor som anges i del I. 4. "Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?" i den globala integritetspolicyn, delar CHANEL, efter kundens uttryckliga medgivande, uppgifterna med sina dotterbolag över hela världen, vilka enheter listas i del V i den globala integritetspolicyn. CHANEL-koncernen åtar sig att använda och lagra Data i enlighet med nationella och internationella bestämmelser och CHANEL:s interna regler, och att vidta alla tillgängliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda Data. Nedan anges syftet med tillhandahållande av data, typer av data och lagringsperiod för CHANELs dotterbolag:

Kunder

•Ändamål med tillhandahållandet: för personliga tjänster, hantering av inköp och tjänster, produkt- och tjänsteförbättring samt dataanalys. Samt analys av försök till transaktioner med olagligt eller omotiverat uppsåt, förhindrande av dubbel eller felaktig kundregistrering, förhindrande av olämplig användning av tjänster, registerföring för tvistlösning

•Typer av information som tillhandahålls: Namn; födelsedatum; mobilnummer; e-postadress; lösenord; kön; köphistorik; betalningsuppgifter; datum för registrering (ansökan); kundidentifikationsnummer; den butik där ansökan/registreringen görs; kundförfrågningar och svar; och personuppgifter som ingår i produktrecensioner. Samma som de personuppgifter som samlas in vid kundregistrering och som anges i avsnitt i. "Vilka uppgifter samlar vi in och hur?" ovan

•Period för lagring: 10 år (20 år för High End- eller Haute Couture-kunder) från senaste kontakt eller transaktion (förutsatt dock att uppgifterna raderas utan dröjsmål på kundens begäran om att avregistrera sig)

•Datum/tid och metod för överföring: Elektronisk överföring omedelbart efter insamling av Data

VI. Hur förstör vi dina uppgifter?

Förfarandena och metoderna för att förstöra Data är följande:

•Förfaranden för förstöring

-CHANEL identifierar Uppgifter för vilka det finns skäl att förstöra dem, såsom att lagringstiden har löpt ut, och förstör sådana Uppgifter efter godkännande av CHANEL:s Chief Privacy Officer.

•Metoder för förstöring

-CHANEL förstör oåterkalleligt Data som registrerats och lagrats i elektroniska filer för att förhindra att de återskapas, och strimlar eller förbränner Data som registrerats och lagrats med pappersbaserade medel.

VII. Vilka säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda uppgifterna?

De åtgärder som vi vidtar för att skydda Data är följande:

•Ledningsåtgärder för att skydda data

-CHANEL utser en Chief Privacy Officer för att på ett säkert sätt bearbeta Data samt utformar och genomför interna förvaltningsplaner.

-CHANEL formulerar och genomför planer för att utbilda anställda och förvaltare som direkt hanterar Data.

-CHANEL genomför regelbundet självutvärderingar baserade på sina interna förvaltningsplaner.

•Tekniska åtgärder för att skydda data

-CHANEL kontrollerar åtkomsten till Data och begränsar och hanterar åtkomstbehörigheter.

-CHANEL registrerar detaljerna för kontroll av åtkomst till Data och behåller sådana register under en viss period.

-CHANEL upprättar och driver ett system som är utformat för att förhindra intrång så att obehörig åtkomst till Data förhindras. CHANEL använder också säkra åtkomstmetoder som virtuella privata nätverk för åtkomst från utsidan.

-CHANEL fastställer och tillämpar lösenordsregler så att tjänstemän och anställda kan sätta och använda säkra lösenord.

-CHANEL vidtar krypteringsåtgärder som krävs enligt tillämpliga lagar vid överföring/mottagning och lagring av Data samt känsliga Data och personligt identifierbara Data.

-CHANEL installerar och uppdaterar regelbundet program som är utformade för att ändra och komplettera säkerhetsproblem i operativsystem och annan programvara.

-CHANEL lagrar uppgifterna om åtkomst till databehandlingssystemet på ett säkert sätt under en viss period.

-CHANEL vidtar åtgärder för att förhindra fysisk åtkomst genom åtkomstbegränsning och lås för att lagra Data på ett säkert sätt.

VIII. Kontaktperson för dataskydd

CHANEL har utsett nedanstående team för datasekretess som ska övervaka frågor som rör behandling av personuppgifter och hantera klagomål från, och ersätta skador som drabbat, registrerade i samband med behandling av personuppgifter.

Person och team som ansvarar för datasekretess: TDS-avdelningen, CPO (Chief Privacy Officer), Jenna Yim
Telefon: (02) 3708 2700
E-post: privacy.korea@chanel.com

För att rapportera andra intrång i personuppgifter eller begära konsultation, vänligen kontakta institutionerna nedan:

•Callcenter för överträdelser av personuppgifter (drivs av Korea Internet & Security Agency ("KISA"))

-Telefon: 118

•Medlingskommittén för tvister om personuppgifter

•Nationella polisbyrån Byrån för cybersäkerhet

•Högsta åklagarmyndighetens byrå för cybersäkerhet

IX. Behandling av personlig lokaliseringsinformation

•Syfte med behandling av personlig lokaliseringsinformation och lagringsperiod

-CHANEL behåller din platsinformation för att tillhandahålla CHANELs platsbaserade tjänster och för att följa relevanta lagar och förordningar, och för de ändamål som de personer som registrerats för den personliga platsen har samtyckt till.

-CHANEL använder sådan personlig platsinformation endast under de perioder som är nödvändiga för att uppnå de syften som beskrivs ovan. Om det krävs att CHANEL behåller viss platsinformation enligt relevanta lagar och förordningar behåller CHANEL informationen under de perioder som föreskrivs i lagen och använder aldrig sådan information för några andra ändamål än de ändamål som beskrivs ovan.

•Grund för bevarande av register som verifierar insamling, användning och tillhandahållande av personlig platsinformation och bevarandeperiod

-I enlighet med artikel 16.2 i lagen om skydd och användning av platsinformation registrerar CHANEL automatiskt uppgifter som verifierar insamling, användning och tillhandahållande av din platsinformation i platsinformationssystemet och behåller sådana uppgifter i minst sex månader.

-Om en registrerad person återkallar sitt samtycke till användning eller tillhandahållande av sin personliga lokaliseringsinformation, ska dock de register som verifierar insamling, användning och tillhandahållande av den relevanta personliga lokaliseringsinformationen förstöras.

•Förfaranden och metoder för förstöring av personlig lokaliseringsinformation

-CHANEL förstör oåterkalleligt Data som registrerats och lagrats i elektroniska filer för att förhindra att de återskapas, och strimlar eller förbränner Data som registrerats och lagrats med pappersbaserade medel.

•Frågor som rör tredje parts tillhandahållande av personlig lokaliseringsinformation och meddelande om detta

-Om CHANEL tillhandahåller personlig lokaliseringsinformation för registrerade personer till en tredje part som utsetts av de registrerade personerna, ska företaget omedelbart meddela de registrerade personerna om mottagaren, datum och tid samt syftet med tillhandahållandet varje gång det tillhandahåller personlig lokaliseringsinformation för registrerade personer till den tredje parten, eller samla in sådan information vid ett visst antal sådana tillhandahållanden och sedan meddela de registrerade personerna med de registrerades samtycke.

•Rättigheter och skyldigheter för personer med skyldighet att skydda barn som är åtta år eller yngre, etc., och metod för utövande av rättigheterna och skyldigheterna

-Om en person med skyldighet att skydda någon av följande användare ("Barn som är åtta år eller yngre, Etc.") samtycker till insamling, användning eller tillhandahållande av personlig platsinformation för Barn som är åtta år eller yngre, Etc. för skydd av liv eller kropp för Barn som är åtta år eller yngre, Etc. anser CHANEL att användarens samtycke har erhållits.

-Barn som är åtta år eller yngre;

-En person som är föremål för förmyndarskap för vuxna, eller

-En person med psykisk funktionsnedsättning enligt artikel 2.2.2 i lagen om välfärd för personer med funktionsnedsättning som uppfyller villkoren för en person med allvarlig funktionsnedsättning enligt artikel 2.2 i lagen om främjande av sysselsättning och yrkesinriktad rehabilitering för personer med funktionsnedsättning (begränsat till personer som är registrerade som personer med funktionsnedsättning i enlighet med artikel 32 i lagen om välfärd för personer med funktionsnedsättning).

-Efter att ha lämnat samtycke till insamling, användning eller tillhandahållande av personlig lokaliseringsinformation för att skydda liv eller kropp för barn som är åtta år eller yngre, etc., kan personen fullt ut utöva de rättigheter som den relevanta registrerade har för den berörda personliga lokaliseringsinformationen.

•Skydd av personlig lokaliseringsinformation och hantering av klagomål

-Följande avdelning ansvarar för att skydda personlig platsinformation och behandla klagomål relaterade till detta.

-Avdelningen: TDS-teamet, Chief Privacy Officer, Ji-Hyun Lim

-Telefon: (02) 3708 2700

-E-post: privacy.korea@chanel.com

X. Herr talman, Den registrerades rättigheter

•Den registrerade kan när som helst få tillgång till, ändra eller radera sina personuppgifter på "Min information" som finns tillgänglig på chanel.com eller Chanel Code-mobilappen. Den registrerade kan också kontakta den avdelning som ansvarar för att skydda personuppgifter som anges i avsnitt viii. och begära tillgång till hans/hennes personuppgifter.

•Hur man avvisar cookies via webbläsare

•Internet Explorer: Välj menyn "Verktyg" högst upp i webbläsaren > Internetalternativ > Sekretess > Avancerade > Välj om du vill tillåta cookies,

•Chrome: Välj "Inställningar" på menyikonen (övre högra hörnet) > Sekretess och säkerhet > Cookies och annan webbplatsdata > Välj om du vill tillåta cookies

•Microsoft Edge: Välj "Inställningar" i det övre högra hörnet > Cookies och webbplatsbehörigheter > Hantera och ta bort cookies och webbplatsdata > Välj om du vill tillåta cookies

Om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller på våra försäljningsställen inom eller från Macau S.A.R, baseras varje behandling av dina uppgifter på ditt samtycke eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, inte på grundval av nödvändigheten att genomföra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet eller vårt övervägande berättigade intresse.

Oaktat avsnitt 6 i del I ovan, kan dina uppgifter i samband med marknadsföring, försäljning och kundregistrering sparas av oss i 5 år från datumet för din senaste transaktion med oss.

Om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller på våra försäljningsställen i eller från Malaysia baseras varje behandling av dina uppgifter på ditt samtycke eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, inte på grundval av nödvändigheten att genomföra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet eller vårt övervägande berättigade intresse.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter. Du har också rätt att förhindra behandling för ett visst ändamål på ett visst sätt om detta kan orsaka skada eller obehag eller förhindra behandling för direkt marknadsföring.

I händelse av konflikt mellan den engelska och malaysiska versionen av denna integritetspolicy, ska den engelska versionen ha företräde.

Vi kommer att ge ett svar på en fullständig begäran inom högst 20 arbetsdagar eller någon annan längre tidsfrist som tillåts enligt lagen. Vårt svar kommer att ange om din begäran om åtkomst, rättelse, borttagning eller avslag beviljas, och om så är fallet kommer vi att verkställa detta beslut inom 15 arbetsdagar. Sådana villkor kan förlängas i enlighet med lagen.

Du har rätt att begränsa användningen eller utlämnandet av dina uppgifter för de ändamål som inte är nödvändiga för vårt rättsliga förhållande genom att kontakta oss via de kanaler som anges i [del I avsnitt 8. ](Vers Part 1 section 8)

Ändringar av sekretessmeddelandet kan meddelas via e-post eller genom ett allmänt tillkännagivande på vår webbplats.

Om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller på våra försäljningsställen inom eller från Nya Zeeland baseras varje behandling av dina uppgifter på ditt samtycke eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, inte på grundval av nödvändigheten att genomföra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet / eller vårt övervägande legitima intresse.

Utöver de rättigheter som anges i avsnitt [7] (Part1, Section7) i del I ovan, när du begär rättelse av någon av de uppgifter vi har om dig, har du rätt att begära att ett uttalande bifogas den ursprungliga informationen som anger vilken rättelse som begärdes men inte gjordes.

Om du besöker oss via någon av CHANELS digitala tjänster eller på våra försäljningsställen i eller från Filippinerna, ska varje behandling av dina uppgifter som anses vara känsliga personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar baseras på ditt samtycke eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, och inte på grundval av nödvändighet för att genomföra ett avtal med dig. en rättslig förpliktelse /eller vårt överordnade legitima intresse.

Dina uppgifter lagras i en databas som ägs av Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L, vars adress är calle Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon.

Om du besöker eller använder våra Plattformar medan du befinner dig i Ryssland, eller om du köper CHANEL-produkter via våra Plattformar medan du befinner dig i Ryssland, eller om du söker en tjänst hos CHANEL medan du befinner dig i Ryssland , gäller följande:

Data Controller

Om inget annat anges behandlas dina uppgifter av CHANEL LLC, med adress 2 Tsvetnoy boulevard, Moscow , 127051, Ryska federationen .

Iinformation om databehandling

A. Kategorier och förteckning över data

•Kategorierna och listan över data som behandlas bestäms i förhållande till varje databehandlingsändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, i synnerhet:

-Del I.3 ("Allmänna bestämmelser" - "Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter och hur motiverar vi behandlingen av dina uppgifter?")

-Del II.2 ("Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL-plattformar" – "Vilken databehandling utförs för digital annonsering?")

-Del II.3 ("Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL-plattformarna" – "Vilken databehandling utförs när du ansöker om ett jobb på våra plattformar?"), och

-Del III.1 (b) ("Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL försäljningsställen" - "CCTV" - "Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter och hur motiverar vi behandlingen av dina uppgifter?").

•CHANEL samlar inte in eller behandlar känsliga uppgifter (uppgifter om ras, nationalitet, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsotillstånd, intimt liv, brottsregister). Till exempel är bestämningen av hudtyp med hjälp av bilddata från CHANEL endast beroende av synliga brister och diagnostiserar inte sjukdomar och/eller samlar in hälsodata.

•CHANEL samlar inte in eller behandlar biometriska uppgifter.

•Vid behandling av bilddata använder CHANEL dem inte för att identifiera den registrerade.

B. Kategorier av registrerade

•Kunder och potentiella kunder hos CHANEL – för de ändamål som anges i del I.3 ("Allmänna bestämmelser" – "Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter och hur motiverar vi behandlingen av dina uppgifter?"), del II.2 ("Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL-plattformar" – "Vilken databehandling utförs för digital annonsering?") och del III.1 (b) ("Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL-försäljningsställen" - "CCTV" - "Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter och hur gör vi motivera behandlingen av dina uppgifter?").

•Arbetssökande – för de ändamål som anges i del II.3 ("Bestämmelser som är särskilt tillämpliga på CHANEL-plattformar" – "Vilken databehandling utförs när du ansöker om ett jobb på våra plattformar?").

C. Metoder och villkor för databehandling och lagring

•Villkoren för behandling och lagring av data definieras för varje syfte med behandlingen i de relevanta delarna av denna integritetspolicy.

•Bearbetningsmetoder: blandad bearbetning – CHANEL kan behandla data antingen med eller utan användning av automatisering

D. Proceduren för radering av data

•Raderingsprocedurer: CHANEL identifierar vilka uppgifter som ska raderas baserat på förekomsten av orsakerna till att de raderas, t.ex. utgången av den lagstadgade preskriptionstiden, och när de väl har inträffat raderar de sådana uppgifter.

•Raderingsmetoder: CHANEL raderar oåterkalleligt data som registrerats och lagrats i elektroniska filer för att förhindra att de återställs, och strimlar eller förbränner alla data som registrerats och lagrats på pappersbasis.

Data protection measures

Vi vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter. Dessa åtgärder inkluderar utnämning av en tjänsteman som ansvarar för att organisera behandlingen av personuppgifter, antagande av interna bestämmelser om behandling av uppgifter, genomförande av interna kontroller och/eller revisioner av databehandlingens överensstämmelse med tillämplig lagstiftning, bedömning av skador som kan uppstå för registrerade i händelse av brott mot databehandling och säkerhetskrav enligt tillämplig lagstiftning, och korrelation av sådan skada med datasäkerhetsåtgärder som vidtagits av oss.

När vi samlar in uppgifter om ryska medborgare i Ryssland registrerar, systematiserar, ackumulerar, lagrar, korrigerar (uppdaterar, ändrar) och hämtar vi sådana uppgifter med hjälp av databaser som finns på Ryska federationens territorium.

CHANEL vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa sekretessen för dina Uppgifter. CHANEL har implementerat ett robust program för efterlevnad av dataskydd, vilket inkluderar antagandet av de högklassiga dataskyddsprinciperna i GDPR på en global nivå och inkluderar:

•Inrättande av en byrå för dataskydd och ett nätverk av lokala kontaktpersoner för dataskydd;

•Antagande av interna riktlinjer och förfaranden för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd;

•genomförande av lämpliga rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att genomföra dataskyddsprinciperna.

Om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller på våra försäljningsställen i eller från Singapore, baseras varje behandling av dina uppgifter på ditt samtycke eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, inte på nödvändigheten att genomföra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet eller vårt övervägande legitima intresse.

För tillämpningen av avsnitt [7](Vers Part I, section 7) i del I ovan kommer CHANEL endast att ge dig information om de sätt på vilka dina uppgifter har använts eller kan ha använts eller lämnats ut av CHANEL inom ett år före det datum då du begärde informationen

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och att begära att vi rättar den insamlade informationen om den är ofullständig eller innehåller några fel och du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med avsnitt 11(3) i Protection of Personal Information Act (POPI).

Klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål till Information Regulator på e-post: infoirsa@justice.gov.za.