chanel – juridisk information
bekämpa förfalskningar

företaget chanel är mycket engagerat i att bekämpa förfalskningar

Att bekämpa förfalskade varor är en stor fråga för CHANEL. Vi ägnar avsevärda ekonomiska resurser och personalresurser åt kampen mot producenter av förfalskningar över hela världen.
Chanel försvarar sina immateriella rättigheter (såsom upphovsrätt, varumärken och mönsterrättigheter), bland annat genom att vidta rättsliga åtgärder mot förfalskare, samarbeta med lokala myndigheter och delta i informationskampanjer för att säkerställa att konsumenterna förstår riskerna med att köpa förfalskade artiklar. Arbetet med att bekämpa förfalskningar omfattar mer än att bara skydda vår varumärkesimage.

Det innebär också att skydda vår kreativitet, vårt kunnande och kvaliteten på våra produkter, samt att bidra till att skydda konsumenterna mot produkter som kan utgöra hälsorisker.

CHANEL:s strategi är att säkerställa att vi har kontroll över och övervakar alla delar av kedjan i en produkts livscykel, från den inledande kreativa fasen till valet av distributionskanaler.

Vi kan därmed garantera våra kunder att artiklarna de köper är äkta. Det finns ett sätt att se till att artiklarna är äkta: köp dem endast i CHANEL-butiker eller från återförsäljare som är auktoriserade av CHANEL.

Klicka här för mer information om våra butiker och auktoriserade försäljningsställen.

vad gör vi konkret mot varumärkesförfalskning?

CHANEL genomför utredningar, räder och vidtar domstolsåtgärder mot aktörer som är involverade på alla nivåer i leveranskedjan för förfalskningar: tillverkare, grossister och återförsäljare, samt på logistik-, lager- och betalningssidan.

CHANEL:s främsta vapen i kampen mot förfalskningar är lagen i de länder där företaget verkar. I de allra flesta av dessa länder är det olagligt att tillverka, distribuera eller sälja förfalskningar. I vissa länder är det till och med olagligt att inneha en förfalskning. CHANEL är vid varje givet tillfälle inblandat i flera rättegångar mot förfalskare i olika jurisdiktioner.

CHANEL för även ett nära samarbete med polis och tullmyndigheter i samtliga länder där vi bedriver verksamhet. Samarbetet rör polis och tullmyndigheters pågående ansträngningar för att stoppa försäljningen av förfalskade varor.

CHANEL deltar också i pågående konsumentutbildningsinsatser som syftar till att informera allmänheten om farorna med förfalskningar, inklusive hälsorisker, finansiering av brottslig verksamhet (terrorism, organiserad brottslighet och olaglig försäljning av vapen eller droger) och även barnarbete.

vad gäller för förfalskningar på internet?

CHANEL bevakar kontinuerligt internet med avseende på webbplatser, e-handelsplatser och sociala nätverk som säljer förfalskade varor eller bidrar till att ge förfalskningar ökad synlighet. Varje år lyckas CHANEL ta bort tusentals webbplatser, annonser på försäljningsplattformar och sidor på sociala nätverk som bryter mot dess rättigheter.

Vi arbetar också direkt med stora e-handelsplatser och sociala nätverk för att förbättra samarbetet från deras sida när det gäller att rensa upp deras webbplatser och proaktivt filtrera det som annonseras, för att ge förfalskningar mindre synlighet.

Konsumenterna måste i alla händelser vara mycket försiktiga med alla påstådda CHANEL-varor som säljs via internet. Det finns inga auktoriserade återförsäljare av CHANEL:s lädervaror, modeartiklar och klockor på internet. I nuläget säljer CHANEL och dess auktoriserade återförsäljare endast doft- och skönhetsprodukter samt glasögon på internet. Vi påminner regelbundet våra kunder om att om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen en förfalskning och om att det bästa sättet att undvika att bli vilseledd kring produkternas ursprung är att bara köpa dem från CHANEL:s auktoriserade säljare.

hur kan jag vara säker på att en chanelprodukt är äkta?

Tyvärr kan CHANEL inte ge allmänheten detaljerad information om hur man identifierar äkta CHANEL-produkter eftersom denna information skulle kunna användas av förfalskarna. Men tumregeln är återigen att om erbjudandet verkar för bra för att vara sant, så är det förmodligen en förfalskning du blir erbjuden.

Detta gäller både i fysiska butiker och på internet. Några andra tips: (I) Plats – köp enbart från en auktoriserad CHANEL-leverantör. Artiklar som säljs på loppmarknader, på home parties, av gatuförsäljare eller via obehöriga webbplatser är sannolikt falska. II) Pris – kvaliteten hos en äkta CHANEL-vara motiverar priset. Om priset verkar mycket lågt är det förmodligen en förfalskning. (III) Detaljer – förfalskare gör ofta fel på produktens detaljer. Dåliga stickningar, felstavningar eller misstag i logotypen är ofta ett tecken på förfalskningar.

Det finns ingen ”andrasortering” när det gäller CHANEL-produkter. Om du har frågor eller vill anmäla en förfalskning kan du kontakta vårt antiförfalskningsteam: anticounterfeit@chanel.com