00/5
nana-komatsu-fall-winter-2018-19

小松菜奈
2018/19 秋冬高級時裝系列

Bungo Tsuchiya 的鏡頭中,小松菜奈為《Nylon Japan》雜誌拍攝專題廣告,服裝以及配飾均為香奈兒 2018/19 秋冬高級時裝系列作品。

本系列現已於精品店上市。 

#CHANELFallWinter

分享

連結已複製