credits
credits

© Xiang Sun

karl-lagerfeld-and-the-leader-dancer-of-the-dying-swan

© Xiang Sun

KARL LAGERFELD 與《垂死天鵝》首席舞者

Karl Lagerfeld 在 Chanel 高級定制服沙龍內,欣賞芭蕾舞劇《垂死天鵝》的首席舞者身著他 2009 年設計的演出服,演繹劇中片段。這條芭蕾舞短裙由Lemarié 山茶花及羽飾坊以羽毛打造而成。

分享

連結已複製