CHANEL NEWS

00/2
bright-colors-fall-winter-2018-19

明丽色彩
2018/19秋冬高级成衣系列

2018/19秋冬高级成衣系列以大面积色块为特色,色彩明丽的围巾、手袋、露指手套与开襟衫,与整体廓形形成鲜明对比。

更多配饰现已登陆精品店。更多详情,敬请前往 chanel.com

© Olivier Saillant
00/6
the-faces-of-fall-winter-2018-19

© Olivier Saillant

2018/19秋冬系列代言人

Yoon Young Bae、Hoyeon Jung、Nina Marker、Grace Elizabeth、Luna Bijl、Adesuwa Aighewi、Rebecca Leigh与Vittoria Ceretti在卡尔·拉格斐的工作室拍摄2018/19秋冬高级成衣系列广告大片。

分享

链接已复制