00/5
nana-komatsu-fall-winter-2018-19

小松菜奈
2018/19秋冬高级成衣系列

Bungo Tsuchiya的镜头中,小松菜奈为《Nylon Japan》杂志专题大片,服装以及配饰均为香奈儿2018/19秋冬高级成衣系列作品。本系列现已登陆精品店。

#CHANELFallWinter

分享

链接已复制