CÁCH ĐEO

Các vòng có thể điều chỉnh khác nhau trên dây chuyền giúp bạn có thể đeo dây chuyền theo kiểu ngắn hoặc dài.

THÔNG TIN CHI TIẾT

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • LOẠI ĐÁ QUÝ

    đính 2 viên kim cương giác cắt brilliant nặng tổng cộng 0,16 carat

  • chất liệu

    VÀNG BEIGE 18K

*The descriptions of the products provided on our website are as precise as possible. However, the characteristics may vary from one piece to another, notably regarding the weight of precious metals, carat weight or exact number of gemstones. Contact CHANEL Customer Care for more detailed information.

Dây chuyền Coco

Mô-típ chần quả trám, VÀNG BEIGE 18K, đính kim cương

VND 144 530 000*

Giá bán lẻ đề xuất