CÁCH ĐEO

Thiết kế có thể biến tấu hình dạng

Nhẫn có thể được mang trên hai ngón tay, hoặc trên một ngón bằng cách gập đôi thiết kế lại.

THÔNG TIN CHI TIẾT

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • LOẠI ĐÁ QUÝ

    Đính 46 viên kim cương giác cắt brilliant với trọng lượng tổng cộng 0,45 carat

  • chất liệu

    Vàng hồng 18K

*The descriptions of the products provided on our website are as precise as possible. However, the characteristics may vary from one piece to another, notably regarding the weight of precious metals, carat weight or exact number of gemstones. Contact CHANEL Customer Care for more detailed information.

Nhẫn biến tấu Extrait de Camélia

Vàng hồng 18K, đính kim cương

VND 283 760 000*

Giá bán lẻ đề xuất