CÁCH ĐEO

Khuyên tai có chốt đeo

Khuyên tai gài với thanh cài có thể tháo rời cho cả tai có bấm khuyên và tai không bấm khuyên

THÔNG TIN CHI TIẾT

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • LOẠI ĐÁ QUÝ

    Đính 48 viên kim cương giác cắt brilliant với trọng lượng tổng cộng 0,73 carat

  • chất liệu

    Vàng trắng 18K

*The descriptions of the products provided on our website are as precise as possible. However, the characteristics may vary from one piece to another, notably regarding the weight of precious metals, carat weight or exact number of gemstones. Contact CHANEL Customer Care for more detailed information.

Khuyên tai Ruban

Vàng trắng 18K, đính kim cương

VND 243 980 000*

Giá bán lẻ đề xuất