CÁCH ĐEO

Các vòng có thể điều chỉnh khác nhau trên dây chuyền giúp bạn có thể đeo dây chuyền theo kiểu ngắn hoặc dài.

THÔNG TIN CHI TIẾT

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • LOẠI ĐÁ QUÝ

    Đính 60 viên kim cương giác cắt brilliant với trọng lượng tổng cộng 0,60 carat

  • chất liệu

    Vàng trắng 18K

*The descriptions of the products provided on our website are as precise as possible. However, the characteristics may vary from one piece to another, notably regarding the weight of precious metals, carat weight or exact number of gemstones. Contact CHANEL Customer Care for more detailed information.

null

Dây chuyền Ruban

Vàng trắng 18K, đính kim cương

VND 222 760 000*

Giá bán lẻ đề xuất