COCO CRUSH

Một mô-típ kinh điển của CHANEL, kiểu dáng đậm tính đồ họa của họa tiết chần quả trám trở thành nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập đặc biệt này.

THÔNG TIN CHI TIẾT

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • chất liệu

    Vàng vàng 18K

*The descriptions of the products provided on our website are as precise as possible. However, the characteristics may vary from one piece to another, notably regarding the weight of precious metals, carat weight or exact number of gemstones. Contact CHANEL Customer Care for more detailed information.

Nhẫn Coco Crush

Mô-típ chần quả trám, cỡ nhỏ, vàng vàng 18K

VND 71 340 000*

Giá bán lẻ đề xuất