menu.axis.aria.

bộ sưu tập trang sức
N°5

sản phẩm mới

  • Mới

    VND 93 140 000

  • Mới

    VND 106 260 000

  • Mới

    VND 101 020 000

1 của 4

COCO CRUSH
Some encounters you wear forever.*

Với những đường nét lặp lại, giao nhau trên chất liệu vàng, bộ sưu tập COCO CRUSH là câu chuyện của những cuộc gặp gỡ.

*Có những cuộc gặp gỡ bạn sẽ mãi mang theo bên mình.

khám phá theo danh mục

bộ sưu tập trang sức
BỘ SƯU TẬP
TWEED DE CHANEL

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin