Túi CHANEL 22

Được sáng tạo bởi Virginie Viard, thiết kế có tên được đặt tương ứng với năm ra đời: 2022.

KHÁM PHÁ THÊM TẠI BOUTIQUE

Các sáng tạo của chúng tôi được tinh chọn bởi từng boutique. Để khám phá thêm, xin vui lòng tìm boutique gần bạn nhất.