Chanel 19 Bag

tôn vinh thiết kế tiền nhiệm, túi 2.55, được ra mắt vào tháng 2 năm 1955 bởi Mademoiselle Chanel.

Khám phá thêm tại boutique.

Các sáng tạo của chúng tôi được tinh chọn bởi từng boutique. Để khám phá thêm, xin vui lòng tìm boutique gần bạn nhất.

Đặt lịch hẹn

Tìm boutique