Giày Slingback Vải Tweed & Vải Grosgrain Đen, Hồng & Trắng kem

Tham chiếu  G31318 Y56243 K5156

VND 24 110 000*

65 mm ( )

Các lựa chọn khác
Da
Quay lại Da
Vải tweed và vải sợi
Quay lại Vải tweed và vải sợi
Chất liệu khác
Quay lại Chất liệu khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Spring-Summer 2023 Pre-collection Shoes

See the featured creations