Túi CHANEL 22 Da bê ánh kim hiệu ứng chuyển sắc & Kim loại màu bạc Trắng & Bạc

Tham chiếu  AS3261 B15016 NT634

VND 177 240 000*

Các kích thước

39 × 42 × 8 cm ( )

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin