TÚI CHANEL 19 Da cừu, Kim loại mạ vàng, bạc & ruthenium Cam nhạt

Tham chiếu  AS1160 B07327 NL302

VND 143 110 000*

Các kích thước

16 × 26 × 9 cm ( )

Các lựa chọn khác
Da
Quay lại Da
Vải tweed và vải sợi
Quay lại Vải tweed và vải sợi

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Spring-Summer 2023 Pre-collection Túi xách

See the featured creations