Túi 2.55 cỡ mini Da bê lấp lánh, Hợp kim ánh vàng Tím lilac

Tham chiếu  AS0874 B00660 NU932

VND 138 170 000*

Các kích thước

15.5 × 20 × 6 cm ( )

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin