Ví nắp gập Classic cỡ nhỏ Da bê bóng hiệu ứng hạt & Kim loại mạ vàng Hồng

Tham chiếu  AP0231 Y33352 NK289

VND 22 170 000*

Các kích thước

10.5 × 11.5 × 3 cm ( )

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Spring-Summer 2023 Pre-collection Small Leather Goods

See the featured creations