Ví đựng thẻ Classic Da bê hiệu ứng hạt & Kim loại mạ vàng Đen

Tham chiếu  AP0213 Y01864 C3906

VND 12 370 000*

Các kích thước

7.5 × 11.2 × 0.5 cm ( )

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Cruise 2023/24
Bộ sưu tập Xuân Hè 2023