Khuyên tai Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Bạc, Trắng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABD467 B16782 NY391

VND 32 070 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

XUÂN-HÈ 2024
Phụ kiện trang sức