Dây chuyền Kim loại, Ngọc trai nước ngọt, Thủy tinh & Đá lấp lánh Bạc, Trắng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABD445 B16781 NY391

VND 73 540 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin