Dây chuyền Kim loại, Ngọc trai thủy tinh, Nhựa cao cấp resin & Hạt đá Ruthenium, Đen, Trắng ánh ngọc trai & Trong suốt

Tham chiếu  ABD397 B16773 NY359

Giá theo yêu cầu

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique