Dây chuyền dài Kim loại, Ngọc trai thủy tinh, Ngọc trai nước ngọt, Các loại đá tự nhiên & Hạt đá Vàng kim, Trắng ngọc trai, Đen, Nâu & Trong suốt

Tham chiếu  ABD373 B16769 NY339

VND 55 020 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin