Dây chuyền dài Kim loại, Ngọc trai thủy tinh, Ngọc trai nước ngọt, Các loại đá tự nhiên & Hạt đá Vàng ánh kim, Trắng ánh ngọc trai, Hồng & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABD370 B16769 NY336

VND 40 090 000*

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin