Choker Kim loại, Ngọc trai nước ngọt & Thủy tinh Vàng ánh kim, Trắng ánh ngọc trai & Hồng

Tham chiếu  ABD365 B16766 NY333

VND 27 370 000*

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

XUÂN-HÈ 2024
Phụ kiện trang sức