Dây chuyền Hợp kim, Nhựa resin, Ngọc trai nhân tạo & Bột tạo hiệu ứng Vàng gold, Nâu, Trắng ánh ngọc trai & Trong suốt

Tham chiếu  ABD296 B16660 NX993

VND 24 610 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin