Dây chuyền Hợp kim, Nhựa resin, Ngọc trai nhân tạo & Bột tạo hiệu ứng Vàng ánh kim, Trắng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABD082 B16160 NW376

VND 30 340 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin