Choker Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Vàng ánh kim, Trắng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABD081 B16158 NW376

VND 22 410 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin