Choker Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Vàng ánh kim, Hồng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABD011 B16126 NW437

VND 36 900 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway