Dây chuyền dài Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Vàng kim, Trắng ngọc trai, Hồng ngọc trai & Pha lê

Tham chiếu  ABD004 B16126 NW435

VND 75 160 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

XUÂN-HÈ 2024
Phụ kiện trang sức