Dây chuyền Kim loại & Ngọc trai thủy tinh Vàng kim, Trắng, Đen & Trắng ngọc trai

Tham chiếu  ABC980 B16124 NW386

VND 19 680 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin