Dây chuyền dài Kim loại & Ngọc trai thủy tinh Vàng kim, Trắng, Đen & Trắng ngọc trai

Tham chiếu  ABC972 B16124 NW386

VND 54 390 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin