Dây chuyền dài Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Đá tự nhiên Vàng ánh kim, Trắng ánh ngọc trai, Đỏ & Hồng

Tham chiếu  ABC923 B16154 NW372

VND 42 640 000*

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin